Kategori: Digital utveckling

Se alla kurser & konferenser

Introduktionsdag till utbildning i digitalisering/robotisering av plan- och byggprocessen i Skånes kommuner

Digital utveckling Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne kommer under hösten att erbjuda de skånska kommunerna möjlighet att delta i en utbildningsinsats som rör digitalisering inom plan och bygg-området.   Utbildningen kommer att ske under sex träffar i Kommunförbundets Skånes regi