Kategori: Digital utveckling

Se alla kurser & konferenser

Nätverksträff för IT-chefer i Skånes kommuner

Digital utveckling
Vävaregatan 13, Lund, 227 36

Vi välkomnar IT-chefer i Skånes kommuner till en nätverksträff där vi pratar om IT-chefsrollen i förändring, vad övergången från SITHS till Efos (E-ID för offentlig sektor) innebär samt omvärldsbevakning. Planeringsgruppen tar emot förslag på programpunkt


Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Digital utveckling Ekonomi Kommunledning
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter


Nätverksträff för digitalisering i Skånes kommuner

Digital utveckling
Bantorget 1, Lund, Skåne Län, Sweden

Kommunchefer i Skånes kommuner har utsett kontaktpersoner för samverkan kring digitaliseringsfrågor. Efter möten med dessa personer under våren samt efter en konferens om digitalisering i maj, har man enats om att fortsätta samverka i nätverk.


Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Digital utveckling Ekonomi HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter