Kategori: Barn och utbildning

Se alla kurser & konferenser

Välfärdskonferensen 2018 – eller att söka en nyare värld!

Barn och utbildning Ekonomi Hälsa och social välfärd Kommunledning Kommunövergripande Lärande och arbetsliv Samhällsbyggnad
Glimmervägen 5, Lund, Skåne Län, 22100, Sweden

  Med 2018 års välfärdskonferens är det dags för den 21:a konferensen i ordningen. Som alltid är regeringens syn och vårt samhällsbygge en viktig del av konferensen, liksom att blicka ut i EU och vår  omvärld, samtidigt