Skolplikt

Barn och utbildning Lärande, arbetsliv och integration
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Skolplikten innebär ett krav på närvaro i skolan men också en mycket långtgående rätt till utbildning för de elever som har skolplikt. Kommuner och enskilda huvudmän har på olika sätt och i olika situationer ett


Brysselnätverket och nätverket för FoUI-strategi

EU
Knut den Stores Torg 2, Lund, Skåne Län, 221 04, Sweden

Välkommen till en gemensam nätverksträff för Kommunförbundet Skånes Brysselnätverk för EU-samordnare i de skånska kommunerna, och Kommunförbundet Skånes nätverk för FoUI-strategi i de skånska kommunerna. Vi inleder dagen med att ge en överblick över Skåne