Save the date – Skånes Energiting 2020

Datum: 28 maj 2020 Plats: Malmömässan, Malmö Tid: 08:00- 16:30 Pris: 495 kr Anmälan: Anmäl dig här senast den 13 maj Den 28 maj samlas näringsliv, offentligsektor och akademi för att gemensamt fokusera på aktuella frågor