Nyligen publicerade

Nationell konferens för tekniker

Hälsa och social välfärd
Frykholmsgatan 13, Hässleholm

Välkomna till 2020 års nationella konferens för tekniker verksamma inom regionala eller kommunala hjälpmedelsverksamheter! På programmet står bland annat värdefull information kring juridik för tekniker, sittandes biomekanik samt smittor och vårdhygieniska rutiner. På programmet står

Fler kurser & konferenser

Aktuella kurser

Integrera fysisk planering med energiplanering

Energi och klimat
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

I projektet Energiplanering 2.0 coachar vi kommuner som håller på att ta fram kommunal energiplan och vi anordnar kunskapshöjande seminarium. Detta seminarium kommer handla om kopplingen mellan energiplanering och fysisk planering. Vi kommer ha många

Fler kurser & konferenser