Välkommen till Välfärdskonferensen 2020!

Välkommen till Välfärdskonferensen 2020!

Publicerad:

Dela nyhet:

Vi ser fram emot en spännande Välfärdskonferens där vi har tre ministrar, två partiledare och en tillförordnad partiledare med oss. Under dagarna kommer vi att varva föredrag med spännande diskussioner.

Fler nyheter

Nyligen publicerade

Kurs om 24-timmars positionering

Hälsa och social välfärd
Regnvattengatan 2, Malmö, 212 23

Denna kurs ger kunskaper om vilka krafter som påverkar kroppen och förståelse för hur dessa kan ge upphov till kontrakturer och felställningar samt kunskap om hur detta kan förhindras. Kursen ger praktisk kunskap i undersökningsteknik,

Fler kurser & konferenser

Aktuella kurser

PBL Detaljplaner – vad ska man tänka på vid planarbetet

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Denna heldagskurs är tänkt att kort gå igenom hur detaljplaneprocessen går till inklusive den strategiska miljöbedömningen, redogöra för de senaste årens rättsfall avseende detaljplaner och tolkning av detaljplaner samt några diskussionsuppgifter. På kursen kommer frågor

Fler kurser & konferenser