Kommunförbundet Skånes principer för möten med anledning av Coronaviruset (Covid-19):

Kommunförbundet Skånes verksamhet består till stor del av möten. Inför varje möte gör vi en bedömning om mötet ska genomföras som planerat, genomföras digitalt, ställas in eller skjutas framåt i tiden. För de fysiska möten som genomförs erbjuder vi i största möjliga mån möjlighet att delta via länk.

Välkommen om du känner dig frisk!

Vi ber alla som har symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, hosta eller feber, att stanna hemma. Det gäller även om du bara har lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du deltar på möte hos oss.
Mer information kommer direkt till dig om du har anmält dig till något av våra arrangemang. Hör av er till bokning@kfsk.se eller kontaktpersonen på aktuell kurs om du har några frågor.

Nyligen publicerade

Introduktionskurs i intern kontroll för ekonomer

Ekonomi KEFU Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

En god intern kontroll och styrning är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet. Ekonomer är viktiga aktörer för utformning, upprätthållande och utvärdering av den interna kontrollen. Den här introduktionskursen tar

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI, 3 dagar

Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

MI, eller Motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha fokus på en specifik förändring. MI

Fler kurser & konferenser

Aktuella kurser

Kurs om 24-timmars positionering

Hälsa och social välfärd
Regnvattengatan 2, Malmö, 212 23

Denna kurs ger kunskaper om vilka krafter som påverkar kroppen och förståelse för hur dessa kan ge upphov till kontrakturer och felställningar samt kunskap om hur detta kan förhindras. Kursen ger praktisk kunskap i undersökningsteknik,

VA-chefer träff

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till träff för VA-chefer den 20 augusti. Vårens träff flyttades med anledning av osäkerheter kring läget med corona-situationen och ska nu alltså genomföras 20 augusti! Observera anmälningstid! Senast 7 augusti, så anmäl er direkt.

Fler kurser & konferenser