Kommunförbundet Skånes principer för möten med anledning av Coronaviruset (Covid-19):

Kommunförbundet Skånes verksamhet består till stor del av möten. Inför varje möte gör vi en bedömning om mötet ska genomföras som planerat, genomföras digitalt, ställas in eller skjutas framåt i tiden. För de fysiska möten som genomförs erbjuder vi i största möjliga mån möjlighet att delta via länk.

Välkommen om du känner dig frisk!

Vi ber alla som har symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, hosta eller feber, att stanna hemma. Det gäller även om du bara har lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du deltar på möte hos oss.
Mer information kommer direkt till dig om du har anmält dig till något av våra arrangemang. Hör av er till bokning@kfsk.se eller kontaktpersonen på aktuell kurs om du har några frågor.

Nyligen publicerade

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI, 3 dagar

Gasverksgatan 3a, vån 4, Lund, 222 29, Sweden

MI, eller Motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha fokus på en specifik förändring. MI

Fler kurser & konferenser

Aktuella kurser

Dialogmöte med svenska ESF-rådet DIGITALT

EU
Microsoft teams

Dialogmöte med svenska ESF-rådet Svenska ESF-rådet Skåne-Blekinge och Kommunförbundet Skåne bjuder in Skånes kommuner och lokala aktörer till ett dialogmöte kring Europeiska socialfonden. Fokus för mötet är informera om nuläget i programmet samt kommande möjligheter

Fler kurser & konferenser