Yrkes-sfi i Skåne

Kommunförbundet Skåne tillhandahåller tjänsten Yrkes-sfi i Skåne (yrkessfiskane.se) på uppdrag av våra 33 medlemskommuner samt,  Sölvesborgs kommun, kompetenssamverkan Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd och Region Skåne.

För att tillhandahålla tjänsten så behandlar vi, på uppdrag av deltagande organisationer, personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar är

  • Namn
  • Personnummer eller samordningsnummer
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Modersmål
  • Ursprungsland/Hemland
  • UHR-ärendenummer

Laglig grund för behandlingen är avtal.

Då Kommunförbundet Skåne agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde avseende den här tjänsten, hänvisas till respektive organisations integritetspolicy eller motsvarande. Organisationernas lagliga grund för behandlingen är myndighetsutövning samt allmänt intresse.

Senast uppdaterad: