Kommunkatalogen

Kommunförbundet Skåne tillhandahåller tjänsten Kommunkatalogen (komkat.kfsk.se) tillsammans med våra 33 medlemskommuner samt några kommunala bolag och privata utförare av kommunala vårdtjänster.

För att tillhandahålla tjänsten så behandlar vi personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar är

 • Namn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • HSA-ID
 • Användarnamn
 • Domäninloggningsnamn
 • Organisatorisk tillhörighet
 • Titel
 • Befattning
 • Legitimerad yrkestitel*
 • Förskrivningsrätt*

Laglig grund för behandlingen är avtal.

Kommunförbundet Skåne delar personuppgiftsansvaret med deltagande organisationer. Kommunförbundet Skåne har huvudansvaret för personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifterna i Kommunkatalogen lämnas systematiskt ut till Inera AB för hantering i Nationell HSA-katalog.

*) I förekommande fall

Senast uppdaterad: