Gymnasieantagning

Kommunförbundet Skåne tillhandahåller tjänsten Gymnasieantagning (skanegy.se) på uppdrag av våra 33 medlemskommuner samt, Sölvesborgs, Karlshamns, Oskarshamns och Ronneby kommun.

För att tillhandahålla tjänsten så behandlar vi, på uppdrag av deltagande kommuner, personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar är

  • Namn
  • Personnummer
  • Dossiernummer
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Skolval
  • Särskilda skäl vid antagning*
  • Modersmål*

Laglig grund för behandlingen är avtal.

Då Kommunförbundet Skåne agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde avseende den här tjänsten, hänvisas till respektive kommuns integritetspolicy eller motsvarande. Kommunernas lagliga grund för behandlingen är myndighetsutövning samt allmänt intresse.

*) Personuppgifter som registeras vid behov

Senast uppdaterad: