E-post

Kommunförbundet Skåne kommunicerar med privatpersoner och organisationer via e-post.

I samband med denna kommunikation behandlar vi personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar är

  • Namn
  • E-postadress
  • Organisationstillhörighet
  • Titel
  • Telefonnummer

Laglig grund för behandlingen är intresseavvägning samt avtal.

Kommunförbundet Skåne arbetar med interna rutiner och riktlinjer för att minimera behandlingen av icke-relevanta personuppgifter i e-post (utgående e-post). E-post som inte längre har någon verksamhetsmässig relevans kommer att tas bort löpande. En översyn av e-posthanteringen pågår.

För inkommande e-post tar vi inget ansvar för vilka personuppgifter avsändaren inkluderat. Vi kommer att när så är rimligt informera berörda om att vi behandlar personuppgifter som inkommit via e-post (ej avsändare eller andra mottagare av e-posten)

 

Senast uppdaterad: