Spridning av lärdomar och innovation på strategiskt forum

Höstens första strategiska forum för nyanländas etablering och integration i Skåne genomfördes under onsdagen med fokus på spridning av lärdomar och skånska initiativ på integrationsområdet. Dagen öppnade upp för många intressanta resonemang om såväl utmaningar som möjligheter, och flera personer lyfte hur viktigt det är att vi möts över kommungränserna för att diskutera gemensamma frågor.

Under onsdagsmorgonen anlände kommunala chefer och strateger från alla delar av Skåne till Grand Hotel i Lund, för att delta i höstens första strategiska forum för nyanländas etablering och integration. Det blev en heldag med spridning av erfarenheter och innovation på integrationsområdet i Skåne.

Efter ett välkomnande av Jenny Strand, Kommunförbundet Skåne och Tobias Schölin, Region Skåne, lämnades ordet över till Region Skånes framtidsstrateg Magnus Jörgel. Magnus syfte var att provocera, inspirera och berätta om sin syn på framtiden, vilket gav en intresseväckande öppning för en intressant dag med många nya tankegångar och synsätt på området. Magnus var ombedd att tala om framtiden efter valet, där migrationen varit en stor fråga. Som framtidsstrateg anser han att 2050 är en lagom tidsram att prata om, och på kort sikt kommer migration och integration vara en utmaning för tjänstemän och medborgare men om vi sköter det på rätt sätt så kommer det vara en möjlighet och en alldeles nödvändig förutsättning för att vi ska klara kompetensförsörjningen. Slutsatsen var att med de utmaningar som vi står inför idag och framöver så behöver vi se migrationsrörelser och kulturutbyte som något positivt.

Efter en presentation av projektet BOSS (Bred Operativ och Strategisk Samverkan) fick sedan deltagarna själva välja mellan parallella sessioner som alla handlade om utvecklingsperspektiv från BOSS.

De ämnen som erbjöds var:

  • Horisontell kontra vertikal organisering för samverkan Carolina Palm, Ystads kommun
  • Professionsbaserad kompetensutveckling Tobias Hedkvist, Trelleborgs kommun
  • Innovationslabb för samhällsutmaningar Elin Dagerbo, Coompanion Skåne och Louisa Szücs Johansson, Zenit design
  • M.I.N- modellen och arbete mot fördomar, Abdirisak Hashi och Muris Catak, Lomma kommun

Konceptet gav möjlighet för deltagarna att i mindre grupper interagera och få ett idéutbyte kring organisering och innehåll i integrationsarbetet.

Efter en gemensam lunch presenterade Jenny Strand Tillgång eller belastning? En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner. Rapporten är uppdelad i en nulägesbeskrivning, goda exempel och lärdomar samt råd och rekommendationer till Skånes kommuner, och presenterades i stora drag. Återigen lyftes möjlighetsperspektivet med nyanlända invånare.

Rapporten i sin helhet hittar du här

Därefter var det dags för Patrik Åkesson, projektledare för Bred kompetens i Skåne, att berätta om breddad rekrytering och ökad mångfald hos offentliga arbetsgivare. Få av deltagarna verkade ha koll på vad Bred Kompetens i Skåne var, vilket gav Patrik en möjlighet att presentera det ingående. Skåne har en stor utmaning i att ett stort antal personer behöver rekryteras inom offentlig sektor de kommande åren, för att ha möjlighet att erbjuda välfärdstjänster. Därför menar Patrik att det är en förutsättning att vi tar till vara på all den kompetens som finns i samhället. Det är inte enbart en HR-fråga hur vi ska jobba med mångfald utan det måste ses som en verksamhetsfråga för att en förändring ska kunna nås. Syftet med projektet Bred kompetens i Skåne är därför att vara en del av det ordinarie utvecklingsarbetet för att kunna integreras i den ordinarie verksamheten.

Patriks presentation ledde till många frågor, till exempel om privata aktörer är en del av projektet, vilket de inte är. Jenny påpekade dock att den privata sektorn ofta ligger steget före och lyckas bättre när det gäller rekrytering och inkludering av mångfald i jämförelse med offentlig sektor. Fler frågor, reflektioner och exempel från kommunerna lyftes, och ämnet fick stötas och blötas.

Avslutade dagen gjorde Linnea Tingne, utredare på Åstorps kommun, som berättade om resultat från kartläggningen av egenbosatta i Åstorps kommun. Kartläggningen har resulterat i en rapport som släpps fredagen den 21 september och går att finna på kommunens hemsida. Linnea har tidigare skrivit ett gästinlägg på integrationsbloggen om kartläggningen som går att finna här

Överlag gav dagen en känsla av möjligheter och forumet blev precis som det ska, en mötesplats med många idéutbyten om det fortsatta integrationsarbetet i Skåne. Under dagen lyfte flera personer hur viktigt det är att vi möts över gränserna för att diskutera gemensamma frågor, få ett utbyte av varandra och dela erfarenheter.

Nästa strategiska forum för nyanländas etablering och integration hålls den 15 november och fokusområdet då är utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden. Förutom heldagskonferenserna hålls öppet forum med möjlighet till uppföljande samtal och reflektion, dit du kommer med dina egna samtalsämnen – den 18 oktober kl 9-12, och den 12 december kl 9-12. Anmälan görs på https://kfsk.se/konferens/

Varmt välkommen!

Publicerad:

Skriv en kommentar