Höstens strategiska forum – anmälan är öppen!

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne fortsätter att tillsammans med Skånes kommuner arrangera strategiska forum för kommunala tjänstepersoner som arbetar strategiskt med frågor som rör nyanländas etablering och integration. Nu går det att anmäla sig till höstens forum - med många spännande teman.

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne är en mötesplats för kommunala chefer och strateger inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne är arrangörer, i samarbete med skånska kommuner. Under våren 2018 låg fokus på värderingar och integration. Till hösten sprider vi resultat, lärdomar och innovativa initiativ på integrationsområdet i Skåne, samt riktar blicken mot utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Den 19 september sprider vi lärdomar och skånska initiativ på integrationsområdet. Trelleborgs och Lunds kommuner medverkar i planeringen. Det kommer handla om relationellt ledarskap – stärkt innovationsförmåga – partnerskap är mer än IOP – bottom-up/organisation efter behov – flernivåstyrning, horisontellt och vertikalt – experiment/prototypsamhälle – breddad rekrytering med mera. I ”open-space” format behandlas lärdomar från projektet BOSS (Bred Operativ och Strategisk Samverkan) tillsammans med exempel på innovationsbaserat och ”out of the box”-arbete på integrationsområdet. ”Tillgång eller belastning? – en rapport om etablering och integration i Skånes kommuner” presenteras och diskuteras, tillsammans med projektet Bred Kompetens i Skåne. Åstorps kommun medverkar genom att dela med sig av resultaten från sin kartläggning av boendesituationen för kommunens självbosatta.

Nästkommande heldagskonferens Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration är den 15 november om utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden. Skånes nordöstra kommuner deltar i planeringen av dagen. Mellan heldagskonferenserna ges möjlighet till uppföljande samtal och reflektion på Öppet forum dit du kommer med dina egna samtalsämnen.

Välkommen med din anmälan via länkarna nedan!

19 september heldag Spridningskonferens – lärdomar och skånska initiativ på integrationsområdet

18 oktober 9-12 Öppet forum

15 november heldag Den stora potentialen – utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

12 december 9-12 Öppet forum

Frågor besvaras av Jenny Strand, strateg integration och arbetsmarknad, Kommunförbundet Skåne, jenny.strand@kfsk.se

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar