Kurs i bostadshyra

När Kommunförbundet Skåne i december bjöd in kommunerna för att identifiera de primära arbetsområdena under 2017 var bostadsförsörjningen ett av fyra områden som kom fram. Behov beskrevs om kompetensutveckling kring avtals- och kontraktsskrivning där Kommunförbundet Skåne

Klart med tidsbegränsade bygglov

Regeringens proposition om att införa en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov har fått riksdagens godkännande. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2017 och upphör att gälla den 1 maj 2023.

Nätverk för erfarenhetsutbyte bostadsförsörjning anvisade

Zandra Valencia, boendekoordinator från Sjöbo kommun efterfrågade under sin medverkan på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens efter intresserade för att sätta samman ett nätverk med särskilt fokus på erfarenhetsutbyte om bostadsförsörjning särskilt riktad mot de som anvisas till kommunerna.

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens

Den 6 april deltog närmare 100 bostadsaktörer på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens i Malmö där majoriteten representerade kommunal sektor, bland annat politiker, allmännyttiga bolag, planerare och verksamma inom integrationsområdet. Under eftermiddagen lyftes särskilt exempel på arbete

Sociala investeringar och lägre ersättningsnivåer för ensamkommande barn

I veckan var det uppstartskonferens för projektet BOSS - bred operativ och strategisk samverkan, med målgrupp nyanlända och ensamkommande barn och unga. Ingvar Nilsson, nationalekonom, var en av föreläsarna som med sitt tema strategisk samverkan och sociala investeringar pekade på hur ”de ensamkommande” utmanar oss att bygga nya strukturer för samverkan och verksamhet som främjar långsiktighet och helhetssyn.

Publicerad: 6 april, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kommunens roll i etableringsuppdraget

Veckans strategiska forum för nyanländas etablering och integration tog bland annat upp ämnet om kommunens roll i etableringsuppdraget. Även samverkan och partnerskap belystes ur olika perspektiv.

Publicerad: 24 mars, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Film Bo bra i Östra Göinge

Bra bosättning i Östra Göinge Östra Göinge kommun har genom Projektet Bra bosättning i Östra Göinge tagit fram informationsmaterial för att ge information riktad till nyanlända med syfte att stärka målgruppens kunskap om bostadsfrågor. Projektet

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens 6 april

Vi står inför stora gemensamma utmaningar att lösa bostadsförsörjningen i Skåne. Flera grupper står redan idag utanför bostadsmarknaden. Kraven på kommunerna att ordna bostäder på kort sikt har dessutom ökat ytterligare sen anvisningslagen infördes förra året.

Exempel på initiativ för bostäder för nyanlända

Att ha en bostad är en mänsklig rättighet. Skånes kommuner arbetar kreativt med att hitta bostäder till nyanlända. SKL publicerar i sin idébank nu fler lokala exempel på hur kommuner arbetar för att få fram bostäder till nyanlända.

Publicerad: 24 februari, 2017

Läs mer

Kommunernas roll som inkluderande arbetsgivare

Hur arbetar kommunerna och Kommunförbundet Skåne med att inkludera och ta tillvara på nyanländas kompetens på sina arbetsplatser? I fredags (17 feb 2017), samlades Skånes statliga myndigheter på Länsstyrelsen för ett dialogmöte om hur de som arbetsgivare ska ta ökat ansvar och ta tillvara på möjligheten att inkludera nyanlända och andra arbetssökande i arbetslivet.

Publicerad: 20 februari, 2017

Läs mer

Välkommen till integrationsbloggen!

Nu startar integrationsbloggen på Kommunförbundet Skåne. Här kommer du framöver kunna ta del av det senaste som händer inom integrationsområdet hos oss.

Publicerad: 13 februari, 2017

Läs mer