Ibland blir det så svårt att prata om att vi låter bli

Värderingar har fått ett ökat intresse och utrymme i det offentliga samtalet. I relation till nyanländas etablering och integration talas det ibland om "svenska värderingar". Vårens strategiska forum för nyanländas etablering och integration fokuserar på värderingar och integration. Bi Puranen och Per Brinkemo medverkar på första forumet den 23 mars.

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bjuder in Bi Puranen och Per Brinkemo till vårens första strategiska forum för nyanländas etablering och integration. Bi Puranen är docent i ekonomisk historia, forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier och generalsekreterare vid World Values Survey. Hennes huvudsakliga forskningsområde är säkerhet och värderingar i ett jämförande perspektiv. Hennes tidigare projekt på Institutet för Framtidsstudier har handlat om Liv & Hälsa, särskilt kvinnors villkor samt tuberkulosens epidemiologi. Per Brinkemo är expert i det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland. Per mottog 2016 PJ-priset för sitt arbete om klanen som organiserande struktur i många kulturer. Han är journalist, författare och föreläsare som arbetat för Svenska Dagbladet, Expressen, Uppdrag Granskning och Dokument Inifrån, samt författare till böckerna Mellan klan och stat och Dumpad. Tillsammans ger Bi och Per den 23 mars Skånes kommuner viktiga perspektiv och kunskap som nödvändig grund för strategiskt arbete med nyanländas etablering och integration.

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne är en mötesplats för kommunala chefer och strateger inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne är arrangörer, i samarbete med skånska kommuner. Under våren 2018 fokuserar vi på värderingar och interkulturalitet. Värderingar påverkar, nästintill allt vi gör. Men vad är värderingar? Hur påverkar värderingar och vilken betydelse har värderingarna när det kommer till inkludering och integration? Hur hanterar vi värderingskonflikter? Frågorna är många och svaren sällan självklara. Ibland blir det så svårt att prata om att vi låter bli. Men säkert är att det som vi i den svenska kontexten uppfattar som ”normalt” och självklart, i själva verket är väldigt extremt i jämförelse med de flesta andra. Att förstå oss själva, den egna kulturen och kontexten, likväl som att förstå andra, är av vikt för att kunna agera och planera verksamhet som leder till önskat resultat. En viktig aspekt är att många av de människor som kommer till Sverige inte har några, eller dåliga, erfarenheter av en stat. Att förstå hur klanbaserade samhällen fungerar är en nödvändighet, både för att förstå utrikespolitiska händelser och för ett effektivt integrationsarbete.

Vårens serie av Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration djupdyker i värderingar och integration, del 1 – TÄNK – med inriktning på att reflektera och förstå, och del 2 – GÖR – med handlingsfokus. Däremellan ”öppna forum” med möjlighet att fördjupa samtalet i dialog med dina kollegor i Skånes kommuner. Allt med målet att förstå och kunna agera för att bygga tillit, mötas och leva fredligt tillsammans i ett interkulturellt samhälle.

23 mars kl 8.30-16 ”Värderingar och integration del 1 – TÄNK”

12 april kl 9-12 Öppet forum – kom med dina egna samtalsämnen

24 maj kl 8.30-16 ”Värderingar och integration del 2 – GÖR”

4 juni kl 13-16 Öppet forum – kom med dina egna samtalsämnen  På detta forum finns även möjlighet till fördjupat samtal om Bygga broar – en modell och ett verktyg för processinriktad värdegrundsdialog för att stärka barns rättigheter, främja integration, förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt stärka jämställdhet.

Anmälan via Kommunförbundet Skånes hemsida, följ länken efter respektive datum ovan. Välkommen!

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar