Sveriges Radio uppmärksammar World Values Surveys värderingsstudie i Skåne

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia på Institutet för framtidsstudier och generalsekreterare för World Values Survey, berättar idag i Sveriges Radio om värderingsstudien som ska genomföras i skånska kommuner under hösten. Ett tiotal kommuner är nu igång med att förbereda sig för genomförandet av värderingsundersökningen. 

Nyligen fick Skånes kommuner ett erbjudande om att delta i migrantversionen av World Values Survey (WVS). WVS är världens största globala studie av värderingar och har sedan 1981 genomfört återkommande studier världen över. Syftet med undersökningen är att få kunskap om migranters värderingar, kunskap om hur normer skiljer sig åt och faktaunderlag för att förbättra integrationen. Det blir bland annat möjligt för kommuner att jämföra sig med andra kommuner, men också att se hur värderingar skiljer sig beroende på ursprungsland.

Lyssna på Sveriges Radios intervju med Bi Puranen här.

Lyssna också på Viktoria Hansson, etableringsstrateg i Landskrona, en av de deltagande kommunerna, ca 20 minuter in i sändningen här.

Läs mer om värderingar på Integrationsbloggens tidigare inlägg 

Kan vi prata om nyanländas värderingar?

Om man är rädd för friktion och samtidigt jobbar med integration – då har man valt fel yrke

Värderingar och integration

Ibland blir det så svårt att prata om att vi låter bli

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar