Skånskt bostadsnätverks vårkonferens

Den 6 april deltog närmare 100 bostadsaktörer på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens i Malmö där majoriteten representerade kommunal sektor, bland annat politiker, allmännyttiga bolag, planerare och verksamma inom integrationsområdet. Under eftermiddagen lyftes särskilt exempel på arbete gällande bostadslösningar för de som anvisas till kommunerna. Linnea Lindemann från SKL presenterade projektet BoNext och lyfte exempel på hur kommuner utanför Skåne arbetar med frågan. Zandra Valencia, boendekoordinator från Sjöbo deltog även och beskrev bland annat hur de framgångsrikt fått många privatpersoner att hyra ut rum eller bostäder. Framgången beror bland annat på att de via media har lyckats kommunicera positiva exempel på matchningar mellan privatperson och nyanlända vilket beskrevs som avgörande.

Du kan ta del av dagen i efterhand via uppdateringar och intervjuer på #vårkonf2017 eller genom presentationerna som visades i samband med föredragen.

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar