Save the dates för höstens strategiska forum!

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne planerar för fler strategiska forum för nyanländas etablering och integration till hösten. Det finns möjlighet att påverka både teman och innehåll i dialog med Kommunförbundet Skånes integrationsstrateg Jenny Strand och näringslivsutvecklare Tobias Schölin på Region Skåne.

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till personlig stimulans, inspiration och energi! Temana utgår från de önskemål som kommunerna har uttryckt i dialog med Kommunförbundet Skåne och forumen arrangeras i samarbete med Region Skåne. Målgrupp är kommunala chefer och tjänstepersoner som arbetar strategiskt med uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända i samhället – vilket skulle kunna vara precis alla verksamheter i kommunerna!

Strategiskt forum bedrivs i två varianter, dels som halvdagar i formen av ”öppet forum” där deltagarna tar med aktuella samtalsämnen direkt till forumet, och dels som i förväg planerade heldagar utifrån förutbestämda teman. Till hösten 2017 planeras två forum av varje sort:

26 sept heldag ”Kommunikation – hur gör vi?”

12 okt 9-12 Öppet forum

16 nov heldag (OBS nytt datum!) Fördjupning i ledarskap och organisation för strategiskt integrationsarbete – samarrangemang med projektet BOSS och Länsstyrelsen Skåne

15 dec 9-12 Öppet forum

Kommuner har uttryckt önskemål bland annat om fördjupning i frågor kring kommunikation, organisation, kompetensförsörjning, social integration och värdegrundsarbete. Hör gärna av er med tips, förslag och tankar. Anmälan till forumen öppnar efter sommaren på Kommunförbundet Skånes hemsida under ”Kurs och konferens”.

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar