Samverkan centralt i Skurups projekt med integrationscoach

Skurups kommun har i samverkan med lärare från Skurups folkhögskola skapat en plattform för nyanlända kommuninvånare som söker arbete. Samverkan mellan parterna har resulterat i ett projekt med integrationscoachning, och i ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen är målet att få deltagarna närmre arbetsmarknaden. I detta gästinlägg berättar Amanda Ingvaldson om projektet och bjuder in till ett förmiddagsseminarium i Skurup den 19 mars.

Under ett av våra senaste samverkansmöten med Arbetsförmedlingen sa en av handläggarna: ”När samarbetet mellan Skurups kommun och Arbetsförmedlingens etableringshandläggare började fungera var när vi förstod på vilket sätt vi kunde ha användning för varandra”.

I min roll som integrationscoach i Skurups kommun har ett aktivt arbete för en bättre samverkan mellan Skurups kommun och andra aktörer som kommer i kontakt med nyanlända kommuninvånare hela tiden varit centralt. När samverkan aktörer emellan fungerar förbättras nyanländas chanser för en snabb etablering på arbetsmarknaden och i samhället vilket är en vinst ur såväl ett individperspektiv som ett kommunekonomiskt.

Sedan i oktober 2017 har jag tillsammans med läraren Gunnel Ottersten från Skurups folkhögskola drivit en plattform för nyanlända kommuninvånare i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Plattformen pågår i 13 veckor åt gången och består av olika teman med det övergripande syftet att deltagarna genom inspiration från möten med olika lokala verksamheter, nätverkande och individuell planering och coachning närmar sig arbetsmarknaden. Deltagarna får åka på olika studiebesök, får besök av gästföreläsare samt deltar i workshops där fokus ligger på svenska språket och att omsätta information de fått till sig i praktiken. En central del i arbetet är att deltagarna med stöd av oss utformar en realistisk plan som beskriver hur de ska uppnå sina mål. Att veta var man är på väg och vad som krävs för att nå dit bidrar till en känsla av egenmakt och möjliggör bättre och snabbare matchningar mot studier, arbetsmarknad och andra insatser. Arbetsförmedlingen besöker regelbundet plattformen för avstämningar med oss och deltagarna för att försäkra sig om att Arbetsförmedlingens handlingsplan överensstämmer med individens. Flera av deltagarna i plattformen har kunnat matchas mot arbete och ännu fler vet vad de behöver göra i studieväg för att i framtiden kunna arbeta med det de drömmer om.

Projektet integrationscoach är finansierat av samordningsförbundet Nils och pågår mellan april 2017 och april 2018. Arbetet kommer dock fortsätta tack vare att Skurups kommun kommer gå in och finansiera arbetet i minst 12 månader till.

Om man vill höra mer om vårt samverkansarbete i Skurups kommun har vi ett
förmiddagsseminarium i Skurup den 19 mars dit alla intresserade är välkomna.
Vid intresse kontakta: Amanda Ingvaldson på amanda.ingvaldson@skurup.se eller på telefonnummer 0411-53 62 42.

___________________________

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne!

Publicerad:

Skriv en kommentar