Mer lek och passion i integrationsprocessen!

I veckan samlades medarbetare från Skånes kommuner i Lund för en tvådagars utbildning i coachingmetoderna Fire-works och Playfulness. På plats var utbildare från Thomas More University i Belgien och PLAI Academy - ett projekt om styrkebaserad coachning, passion och lek i mötet med nyanlända. Spontana kommentarer från deltagarna uttryckte stor entusiasm över utbildningens innehåll och mötet med skånska kollegor. Nu följer lokala, kommunövergripande lekfulla och passionerade experiment i samverkan mellan skånska kommuner.

Utbildningen i Fire-works och Playfulness är en del av projektet BSR Integrate Now som Kommunförbundet Skåne är partner i. BSR Integrate Now är ett projekt finansierat via Europeiska socialfonden (ESF) för länderna i Östersjöregionen (BSR – Baltic Sea Region) plus Belgien. Projektet handlar om att metodutveckla och skapa en kunskaps- och lärandeplattform om nyanlända och integration. Under våren gick inbjudan om att delta i utbildningen ut från Kommunförbundet Skåne till de skånska kommunerna. Deltagande kommuner var Burlöv, Hörby, Hässleholm, Kristianstad, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Svedala, Skurup och Vellinge, med medarbetare som i sin arbetsvardag möter nyanlända och genom utbildningen ville hitta inspiration och nya sätt att vägleda och coacha in i det svenska samhället. Utbildarna, Steven Solia, Goele Sterckx och Karel Van Bouchaute, arbetar till vardags på institutionen för socialt arbete på Thomas More University i Belgien och på ett privat företag som arbetar med spelutveckling och lekfulla metoder i arbete med utsatta individer och grupper.

I fokus för utbildningen stod lek, spel, passion och styrkor. Det som gör att vi känner oss levande, får oss att drömma och ger positiv energi. Utbildningen var till stor del upplevelsebaserad – deltagarna fick prova metoderna själva och sedan applicera dem på sin egen arbetssituation. PLAI Academy på Thomas More University driver projektet PLAI 2.0 som är ett belgiskt ESF-projekt som samverkar med Integrate Now. PLAI 2.0 handlar om att utforska nya metoder för integration, bland annat med hjälp av lekar, spel och Appreciative Inquiry (AI). AI är ett synsätt och en utvecklingsprocess som fokuserar på det som leder till positiv förändring. AI går ut på att ställa frågor – om vad som är värdeskapande, ger utveckling, energi och handlingskraft. Metoden Fire Works (Eld/glöd/passion fungerar) bygger på AI. Metoden Fire Works är väl dokumenterad och testad inom arbetsmarknadsetablering och positiv integration. En aktivitet i projektet Integrate Now är att utbilda personal i Sverige och Finland i Appreciative Inquiry-baserade metoder (såsom Fire Works), med inspiration av de erfarenheter av att arbeta styrkebaserat och med glöd och passion som central förändringskraft, som finns i Belgien. I PLAI 2.0 finns även en koppling till spel- och lekutvecklare med lång erfarenhet av att stödja utsatta grupper och främja kreativitet och empowerment i utvecklingsprocesser.

Jag har sett så mycket glöd i de andras ögon! Utbildningen har varit fantastisk. Trots att jag har arbetat som coach länge, gav detta mig en ny och fördjupad dimension på coachningen.  Kursdeltagare

Under utbildningens andra dag fick deltagarna dela med sig av det som inspirerat dem i utbildningen och formulera sina drömmar med uppmaningen att hitta skånska kollegor med liknande drömmar och skapa ”dream-teams”. Därefter började designandet av de gemensamma drömmarna och små konkreta steg som är inledningen till att gå från dröm till verklighet. De lokala experimenten tar nu vid och handlar exempelvis om att nå nyanlända kvinnor, spelbaserat arbete med sociala koder, skapa mötesplatser i Fire-work och lekfull anda, samt att implementera spel och lekfulla, passionsbaserade metoder i de dagliga arbetsrutinerna.

BSR Integrate Now är ett treårigt projekt som nu befinner sig i genomförandefasen. Från Sverige deltar Kommunförbundet Skåne, Sveriges kommuner och landsting samt Föreningen Norden. Utbyte i projektet sker mellan alla Östersjöländer plus Belgien. De belgiska utbildarna har nu rest vidare till Turku i Finland (projektägare för BSR Integrate Now) för att köra samma utbildning där. Till hösten planeras en uppföljning i Stockholm med deltagare från både Sverige och Finland. Den framväxande kunskapsplattformen inom projektet BSR Integrate Now hittar du här. Projektet är en del av flaggskeppet School 2 Work(S2W) som initierades av Sveriges kommuner och landsting 2012, och som utgick från EU:s strategi för Östersjöregionen kring studieavbrott och ungdomars etablering på arbetsmarknaden. I dag samarbetar 60 parter från länder runt Östersjön kring dessa frågor – och nu även frågor om flyktingmottagning och etablering. Turkus utbildningsförvaltning koordinerar den digitala plattformen för flyktingmottagning och nyanländas etablering.

Läs med om spel, lek och Integrate Now på integrationsbloggens äldre inlägg:

Skånes kommuner starkare tillsammans – och tillsammans med andra

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar