Medskapande mötesplatser, nyckeln för integration?

Med syftet att öka delaktigheten i samhället, för medskapande mötesplatser samman såväl nya som gamla kommuninvånare, och viktiga samhällsaktörer i Skurup och Svedala. Konceptet främjar dialog och samtal mellan människor, och tar tillvara på den drivkraft som finns hos deltagarna. I detta gästinlägg delar mötesplatsutvecklare Amanda Stjärnqvist med sig av erfarenheterna inom projektet med medskapande mötesplatser.

Tillsammans blir vad som helst möjligt!

Regnet öser ner och den skånska blåsten viner. Hassan skyndar från tåget, för att undkomma regnet. Som nästan varje tisdag är han på väg till MöTis, för att träffa vänner, dricka kaffe och idag ska han vara med i studiecirkeln om hur man genomför en workshop. Det är lite pirrigt, men så roligt att få öva sig på att presentera olika saker. ABF har verkligen lyssnat på vad vi vill lära oss, tänker Hassan när han närmar sig entrén till matsalen som är platsen för MöTis. På vägen in möts han av Göran, som hälsar välkommen och informerar om vad som händer idag. Göran skyndar sedan iväg för att hämta en familj som är nyinflyttad till Skurup. Hassan passerar Sebastian, som sitter med Ahmad och Ammal och delar med sig av barndomsminnen. Det är runt 80 personer i lokalen. Barnen springer runt och leker, och på ett stort bord bygger de en låtsasvärld av Lego. Hassan ler och bygger en stor legorobot som åker runt i barnens stad. Barnen skrattar. Det är lång kö idag till blankettrummet. Gert och Inga vill gärna ha hjälp med hur man laddar ner appar, Jalil ska ansöka om medborgarskap och Yvonne vill ha hjälp med att fila på sitt CV. Fatima har ett krångligt brev som hon inte riktigt förstår. Hassan tar sig tid och hjälper henne översätta. Fatima tackar och Hassan menar att det är så vi gör här på MöTis, vi hjälps åt. Dörrarna öppnas igen. Det är Göran som är tillbaka. Han går runt med den nya familjen för att introducera dem till gemenskapen.  Hassan drar efter andan. Pappan från familjen som kommer med Göran är Amir, Hassans barndomsvän som han inte sett på många år!

I Skurup och Svedala är vi i slutfasen av projektet medskapande mötesplatser. I Skurup heter mötesplatsen MöTis (Möten på en tisdag) och i Svedala heter den Svedala Tillsammans. Syfte med mötesplatserna är att öka delaktigheten i våra samhällen. Texten ovan är ett ihopplock av olika händelser som skett på mötesplatserna. Namnen är påhittade, men människorna och berättelserna finns. Det är effekter av det arbete vi gör i projektet medskapande mötesplatser. Det är inte alltid mätbart, men ack så märkbart! Möjligheter, människor och berättelser som den ovan är en av de viktigaste drivkrafterna för alla oss som på något sätt är involverade i mötesplatserna.

Vi träffas en eftermiddag i veckan. Tisdagar i Skurup och torsdagar i Svedala. Vi riktar oss till alla kommuninvånare, idéburen och offentlig sektor och näringsliv. Vi vill öka delaktigheten genom att skapa möten och dialog mellan människor, samtidigt som vi får lära oss nya saker. Vad som står på programmet, det bestämmer deltagarna, genom medskapande workshops

Vad är medskapande?

Medskapande metoder tillåter, och lyfter upp, olika perspektiv och främjar dialog och samtal mellan människor. Vi lyssnar för att förstå, och utforskar möjligheter tillsammans. Om du tänker dig ett vanligt möte, med en fast dagordning och en ordförande som håller i agendan så är det motsatsen till ett medskapande möte. Sådana möten blir ofta oengagerade och ger inget utrymme att tänka utanför ramarna. Ett medskapande möte tar tillvara på det engagemang och den drivkraft som finns hos deltagarna. En medskapande process designas efter önskad skörd, både märkbara och mätbara. Vi kan till exempel planera en workshop med önskad skörd att deltagarna fått lyfta vad de behöver för att kunna driva arbetet vidare, en känsla av gemenskap och en fysisk lista på vad vi gemensamt ser att vi behöver göra. Vad som ska stå på listan däremot, det bestämmer deltagarna, för det är trots allt deras kompetens och driv som vi vill ta tillvara på.

Magda och Lillian sitter på biblioteket i Svedala, det är Svedala tillsammans och idag är temat digitalt. Magda och Lillian går till Svedala Tillsammans varje torsdag nu. De har blivit goda vänner sedan de började i samma bokcirkel för ett par månader sedan. En bokcirkel Magda var med och drog igång efter att ha träffat studieförbunden på Svedala Tillsammans. Den kvällen, minns Magda, hade alla samlats för att gemensamt prata om vilka behov och önskemål som fanns, för att sedan tillsammans se till att uppfylla, i alla fall några av dem. Magda tog kontakt med ett studieförbund och med biblioteket och redan nästa vecka var bokcirkeln igång. Dit kom Lillian, och nu är Magda och Lillian goda vänner och kommer alltid till Svedala Tillsammans. Jasmine och Amanda går runt och berättar om vad som händer ikväll, vi ska hjälpa varandra med olika saker inom det digitala. Lillian har arbetat som ekonom och erbjuder sig att visa Excel, många blir nyfikna och samlas runt Lillian som visar hur man gör olika formler och tabeller och hur man summerar. Mahmoud tackar och säger att han har en läxa som ska in och undrar om Lillian kan titta lite på det. Klart jag kan, säger Lillian. Khatire säger att hon behöver lära sig allt om datorer, det är svårt och hon skulle egentligen behöva flera timmars undervisning, suckar hon. Eva, som arbetar på studieförbundet vuxenskolan säger att hon ska kolla upp om det inte går att starta en studiecirkel. Hon ringer ett samtal och sedan skickas en lista runt för de som är intresserade av att gå en datorkurs, både de som vill lära sig mer, och de som är duktiga på datorer, men som vill lära sig att lära ut, anmäler sig till studiecirkeln.

På medskapande mötesplatser för vi samman kommuninvånare med civilsamhälle och tjänstepersoner från kommuner och andra aktörer. Vi arbetar från teman som är behovsstyrt, där deltagarna själva är med och formulerar behoven. Vi använder oss av medskapande metoder för att locka fram den egna drivkraften. Men det räcker inte att samla en skara människor i ett rum för att lyssna, ge, eller ta del av samma information. Vi måste ge verktygen till meningsfulla fruktbara möten som betyder någonting. Därför koncentrerar vi oss extra mycket på ”dialogfacilitering”. Vi ger möjlighet och stöttar i samtal, både vanligt mingelprat, men även om ämnen som engagerar. Envägsinformation är inte rätt väg, utan det måste hela tiden finnas utrymme för dialog och reflektion.

På MöTis i Skurup erbjuder vi samhällsservice i form av blankettstöd, och direktkontakt med tjänstemän inom exempelvis arbetsmarknad och skola. I Svedala finns inte det behovet i dagsläget. Däremot har vi arrangerat en form av medborgardialog med Open Space metoden, där kommuninvånare och föreningar har fått möta tjänstepersoner för att ta fram idéer för hur vi tillsammans kan bidra till ett Svedala där alla känner sig trygga och mår bra.

Projektet har varit igång sedan november 2017, och i mars öppnades mötesplatsen i Svedala, där vi redan ser resultat. Flera studiecirklar har skapats och genomförts på initiativ av besökare, en del besökare har gått cirkelledarutbildning för att hålla i cirklar i exempelvis körkortsteori och ”Svenska på Dari”. Ett initiativ från två Skurupsbor kring att vi måste hälsa mer på varandra drog igång i vintras. Två personer som inte hade mötts utan MöTis. En eldsjäl till Skurupsambassadör, och en man som flyttade till Sverige för ett par år sedan. Det händer saker när människor möts! Och tack vare den personkännedom vi får har vi hjälpt flera ut i arbete.

På våra medskapande mötesplatser ökar vi våra kommuninvånares nätverk, vi har en rekryteringsbas för arbetsgivare och föreningsliv, vi ökar kunskap som kommuninvånarna själva anser att de behöver och vi har möjlighet till dialog och medskapande kring viktiga samhällsfrågor.

På våra medskapande mötesplatser blir allt möjligt, eftersom vi i samverkan hjälps åt att både formulera behov och lösningar. Varmt välkomna till MöTis och Svedala Tillsammans! 

______________________________

Vill du veta mer?

Kontakta
Amanda Stjärnqvist
Mötesplatsutvecklare, Skurups kommun
Telefon: 0738-560988

Film om MöTis: https://www.youtube.com/watch?v=ZbrHVTtVlW4

_________________________

Vill du berätta om integrationsarbetet i din kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne

Publicerad:

Skriv en kommentar