Kurs i bostadshyra

När Kommunförbundet Skåne i december bjöd in kommunerna för att identifiera de primära arbetsområdena under 2017 var bostadsförsörjningen ett av fyra områden som kom fram. Behov beskrevs om kompetensutveckling kring avtals- och kontraktsskrivning där Kommunförbundet Skåne kurs- och konferensverksamhet till hösten anordnar en kurs i bostadshyra.

Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden, och olika former av träningsboenden och andrahandsupplåtelser m.m. där avtal ingås som måste hanteras enligt gällande regelsystem. När hyresförhållanden ska avbrytas uppkommer frågor om uppsägning, besittningsskydd och avhysning där det också ställs stora krav på en formellt riktig hantering från kommunen som hyresvärd.

Den 12 oktober anordnas en kurs som vänder sig till alla i kommuner och kommunala bolag m.fl. som kommer i kontakt med bostadshyresfrågor. Under kursen går man som deltagare igenom hur hyresförhållanden ska hanteras med exempel från rättspraxis.

Läs mer om kursens innehåll på anmälningssidan

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar