Kommunernas roll som inkluderande arbetsgivare

Hur arbetar kommunerna och Kommunförbundet Skåne med att inkludera och ta tillvara på nyanländas kompetens på sina arbetsplatser? I fredags (17 feb 2017), samlades Skånes statliga myndigheter på Länsstyrelsen för ett dialogmöte om hur de som arbetsgivare ska ta ökat ansvar och ta tillvara på möjligheten att inkludera nyanlända och andra arbetssökande i arbetslivet.

Kommunförbundet Skåne fick vara med när landshövding Anneli Hulthén i fredags (17 feb 2017) bjöd in chefer och ansvariga från fler än 20 statliga myndigheter i Skåne, för ett dialogmöte om moderna beredskapsjobb. Bland myndigheterna fanns bland andra Tullverket, Försvarets Materielverk och Ekobrottsmyndigheten. Alla statliga myndigheter har fått uppdrag att hjälpa till.

Moustafa Edris, språkstöd, och Rickard Göransson, projektledare, båda från Skogsstyrelsen (se bild), informerade om Skogsstyrelsens långa erfarenhet av att ta tillvara arbetssökandes kompetens genom att erbjuda arbetsträning, instegsjobb och extratjänster. Moustafa Edris började själv för ett drygt år sedan på arbetsträning i kombination med studier i svenska. Numera arbetar han både som språkstöd och med skogsvård. Som utbildad jurist och med tidigare arbetslivserfarenhet som tolk, upptäckte han den fantastiska naturen i Sverige: ”Jag är glad och hedrad att jag fick ett jobb i skogen. Sverige har den vackraste naturen i världen. Vi från Syrien behöver tid för att rehabilitera oss psykiskt och jag trivs jättebra.”

Pia Gustafsson, marknadschef på Arbetsförmedlingen, lyfte fram det mervärde som Arbetsförmedlingen själva har upptäckt att nyanlända medarbetare på olika sätt tillför verksamheten. Bland annat nämnde hon förmågan att vägleda och kommunicera med nyanlända arbetssökande, vilket bidrar till att öka förtroendet för myndigheten hos de nyanlända.

Mötet på Länsstyrelsen handlade alltså om de statliga myndigheternas planer. Tillbaka till den inledande frågan: Hur arbetar kommunerna och Kommunförbundet Skåne med att inkludera och ta tillvara på nyanländas kompetens på sina arbetsplatser? Ett ämne som vi behöver återkomma till!

/Jenny Strand

Publicerad:

Skriv en kommentar