Kommunens roll i etableringsuppdraget

Veckans strategiska forum för nyanländas etablering och integration tog bland annat upp ämnet om kommunens roll i etableringsuppdraget. Även samverkan och partnerskap belystes ur olika perspektiv.

Ett 70-tal medverkade på premiären för Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration, som anordnades av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne i veckan. De inbjudna var kommunala chefer och strateger inom uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända i vårt samhälle – vilket skulle kunna vara precis alla verksamheter i en kommun! Forumen avser fokusera på olika teman, utifrån kommunernas behov. Första temat var alltså kommunens roll i etableringsuppdraget och samverkan/partnerskap med offentlig, privat och idéburen sektor. Helsingborg, Trelleborg, Vellinge och Åstorps kommuner delade med sig av sina erfarenheter. Bilden som framträdde var överlag en mycket aktiv roll med ett starkt arbetsmarknads/etableringsfokus från kommunernas sida. Arbetsförmedlingen, Nätverket idéburen sektor och Näringslivsuppropet i Malmö medverkade också under dagen. Begreppen samverkan och partnerskap problematiserades – vad är det egentligen vi menar att vi ska göra tillsammans? Vad betyder samverkan, samarbete, samråd, synkronisering, samordning… och alla olika varianter av partnerskap? Vad är det vi ska göra, tror att vi gör och/eller faktiskt gör? Som avslutning på dagen genomfördes ett ”worldcafé” med fokus på framtidens lokala etableringsprocess. Feedbacken från deltagarna var positiv och önskemål uttrycktes om ännu mer tid för samtal på kommande forum.

Nästa Strategiska forum är den 18 april kl 9-12 då det är ett ”Öppet forum” där vi möts för spontana samtal utifrån de ämnen som deltagarna har med sig. Den 18 maj kl 9-16 är nästa heldag med temat ”Långsiktiga strategier och organisation”. Anmälan öppnas inom kort på Kommunförbundet Skånes hemsida under ”Kurs och konferens”.

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar