Klart med tidsbegränsade bygglov

Regeringens proposition om att införa en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov har fått riksdagens godkännande. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2017 och upphör att gälla den 1 maj 2023.

Syftet med den tillfälliga lagändringen är att göra det möjligt att använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanent byggande i de fall där bostadsbehovet inte kan lösas genom ordinarie plan- och bygglovsprocesser. Regeringen tror att lagändringen också kommer att skapa möjligheter till en effektivare markanvändning. I praktiken innebär förändringen att det blir lättare att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. Ett tidsbegränsat bygglov får ges på max 15 år. Läs vidare på byggindustrin.se.

 

23 maj, webbseminarium om tidsbegränsade bygglov

I samband med att de nya reglerna träder i kraft publicerar Boverket vägledning om dessa ändringar på PBL kunskapsbanken. Den 23 maj direktsänder de ett webbseminarium som belyser reglerna om tidsbegränsade bygglov i sin helhet. Webbseminariet kommer att handla både om de regler som redan finns och om de som träder i kraft den 1 maj.

Läs mer om webbseminariet på Boverkets webbplats.

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar