”Hur kan vi mötas över kulturgränser?”

Hur kan vi mötas över kulturgränser? Det är en av de frågor som ställts inom ramen för projektet KINO. Integration handlar till mångt och mycket om möten och i projektet har kommunala tjänstepersoner fått möjlighet till kompetensutveckling med fokus på bemötande av nyanlända. Nu är projektet på sin sluttamp, och i detta gästinlägg berättar projektledare Susanne Persson mer om projektet och dess framgångar.

Under 2017 startade vi, med Hässleholms kommun som projektägare projekt KINO, som delfinansierats via svenska Esf-rådet. De kommunanställda deltagarna kom även från Bromölla, Höör, Kristianstad, Perstorp och Älmhult. Nu närmar vi oss slutet och kommer avsluta projektet i februari 2019.

Under 2018 har vi genomfört kompetensutveckling för våra deltagare, framförallt med sikte på hur vi bemöter och tar emot nyanlända, men även på hur vi på våra arbetsplatser kan bli bra för både nyanlända och personer som bott länge i Sverige. Hur kan vi mötas över kulturgränser? Hur kan vi få vara ”hela” oss själva och vara välkomna i arbetslivet? Vem får vara med? Är frågor som vi ställt oss under projektets gång.

Vi har pratat om rasism, diskrimineringsgrunder, normkritik, hur olika länder ser ut politiskt, kulturellt eller gällande kollektiv vs individ. PTSD och Hot och våld har också varit med som teman på våra utbildningar. Ett antal personer har också gått en sammanhållen processledarutbildning med fokus på mångfald och jämlikhet/ jämställdhet.

Under hösten har vi genomfört 5 spridningskonferenser och en fortsättningskonferens. På spridningskonferenserna har vi förutom projekt KINO talat om:

  1. Visioner och mål kopplat till styrning och ledning,
  2. Friskfaktorer för ett gott arbetsliv
  3. Psykisk (o)hälsa
  4. Värdegrundsarbete samt
  5. Vad händer om en individ följer värdegrunden, men chefer och kollegor inte gör det?

På vår fortsättningskonferens talade vi om

  • Hur kan vi formulera starka mål med vår värdegrund och diskrimineringsgrunderna som bas?
  • Vilka normer och värderingar finns det som hjälper eller stjälper våra mål?
  • Hur har andra arbetat med normer i sina verksamheter?
  • Hur går vi vidare i våra respektive verksamheter?

Genom projekt KINO har vi skapat 1) nya nätverk, 2) gett nya kunskaper och insikter i jämställdhet och tillgänglighet samt medvetandegjort frågorna i arbetslivet, 3) gett ökade kunskaper och färdigheter på individnivå och 4) utbildat processledare till alla deltagande kommuner. Enligt vår utvärderare har vi pressat vår förändringsteori att gå ett steg längre än planerat och har tagit teorin från mottagande av flyktingar i allmänhet till att inkludera dem i vårt arbetsliv.

_________________________

Vill du berätta om integrationsarbetet i din kommun?
Kontakta Clara Holmberg, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
clara.holmberg@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar