Film Bo bra i Östra Göinge

Bra bosättning i Östra Göinge

Östra Göinge kommun har genom Projektet Bra bosättning i Östra Göinge tagit fram informationsmaterial för att ge information riktad till nyanlända med syfte att stärka målgruppens kunskap om bostadsfrågor. Projektet är finansierat av §37- medel.

Projektet har nu fokus på att sprida materialet till andra kommuner som kan ha användning för det i sitt arbete med nyanlända.

Information är framtagen i skriftlig form, rörlig bild men också muntligt genom personliga möten:

  • Broschyr om bosättningsprocessen på 6 språk
  • Filmen Bo bra i Östra Göinge på 7 språk
  • Boendevärdar anställda av det kommunala bostadsbolaget Göingehem som gör hembesök för att berätta om lägenhetsskötsel och skapa kontakt mellan hyresvärd och hyresgäst.

Läs mer på kommunens hemsida http://www.ostragoinge.se/stod/invandring-och-integration/boende/

Om filmen Bo bra i Östra Göinge

En film har producerats för att särskilt nå ut med information om hur bostadskösystemet fungerar. Individer kan på så sätt öka sina möjligheter att få ett eget hyreskontrakt och därmed en trygg boendeform. Filmerna beskriver också hanteringen av gemensamhetsutrymmen samt lägenhetsskötsel. Detta syftar till att skapa god grannsämja men också att undvika onödiga kostnader i samband med utflyttning.

Filmerna kommer att visas för hyresgäster vid kontraktsskrivning samt synas på tv- skärmar i det kommunala bostadsbolagets lokaler.

____________

Kontaktperson

Sandra Lennartsson

Projektledare och Integrationshandläggare

Östra Göinge kommun

sandra.lennartsson@ostragoinge.se

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar