Extratjänster med fokus på jämställdhet, språk och etablering

Denna vecka är det Svedala kommuns tur att dela med sig av sina erfarenheter via Kommunförbundet Skånes integrationsblogg. De berättar om sitt arbete med extratjänster med fokus på jämställdhet, språk och etablering på arbetsmarknaden. Extratjänsterna fungerar som en språngbräda för nyanlända och långtidsarbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden.

I Svedala kommun har vi anställt en projektledare för att öka kunskapen och användandet av Arbetsförmedlingens olika anställningsstöd. Projektledaren fungerar som expert inom området och är en service både till företag och kommunens egna verksamheter. Fokus just nu är att långtidsarbetslösa och nyanlända ska få en anställning via extratjänst där kommunens olika verksamheter agerar dörröppnare. Genom att vara dörröppnare tar vi ansvar för en inkluderande arbetsmarknad och öppnar upp för en grund som ska leda till en långsiktighet för individen. Det gynnar både individen och samhället i stort.

Grunden för vårt arbete vilar på Svedala kommuns värdeord; Hållbarhet, Öppenhet, Engagemang, och Mod samt enheten Arbete och integrations ledord; självständighet, delaktighet och självförsörjning. Vi tror att extratjänster kan främja jämställdheten, stärka språkutvecklingen och vara ett sätt för våra kommuninvånare att etablera sig på arbetsmarknaden. Återgång eller inträde till arbetslivet ger nya erfarenheter och kontakter. Individen får möjlighet att testa på ett beprövat eller nytt arbetsområde vilket till exempel skulle kunna inspirera till vidare studier inom skola, vård- och äldreomsorg eller förvaltning/administration.

Projektledaren har besökt ledningsgrupper och utskott och fört samtal kring extratjänster. Tillsatta och lediga extratjänster finns just nu inom förskola, skola, administration, måltidsservice, gata och park samt på enheten Arbete och integration. Innan årsskiftet räknar vi med att ha ett trettiotal extratjänster igång. Matchningen är viktig – rätt person på rätt plats är grundförutsättningen för att extratjänsten ska ge mervärde både för individen och verksamheten. En viktig del i arbetet är att projektledaren har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen kring matchning och uppföljning av de arbetssökanden.

Bland de nyanlända i Sverige är det generellt få kvinnor som går ut i anställning. Därför har vi i Svedala haft extra fokus på att lyfta fram kvinnornas kompetenser och ge dem möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. I skrivande stund är det något fler kvinnor än män som fått anställning via extratjänst och vid årsskiftet beräknas det vara ungefär en jämn fördelning.

För att extratjänsten verkligen ska bli en språngbräda vidare ut i arbetslivet ser vi det som en naturlig del att svenskstudier ingår under arbetstid för dem som behöver det. På jobbet blir man bra på att tala och förstå svenska och vi tror att kombinationen med skolgång behövs för att få det skriftliga och läsförståelsen på plats. Ett vanligt upplägg är att man studerar SFI på förmiddagarna och är på arbetsplatsen på eftermiddagarna. För de som läser grundläggande svenska innebär det istället att de går ifrån sitt arbete de tider de har lektioner. Personerna anställs ute på respektive verksamhet och arbetstiden planeras i samråd med cheferna.

Vill du veta mer, kontakta projektledare Riikka Salmela, 0733-731476 eller riikka.salmela@svedala.se

__________

Vill du berätta om vad som händer på andra platser i Skåne? Kontakta Anna Clara, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne, via anna.clara.ortendahl@kfsk.se. Tillsammans kan vi öka erfarenhetsutbytet och kunskapen om varandra för ett starkare Skåne.

Publicerad:

Skriv en kommentar