Exempel på initiativ för bostäder för nyanlända

Att ha en bostad är en mänsklig rättighet. Skånes kommuner arbetar kreativt med att hitta bostäder till nyanlända. SKL publicerar i sin idébank nu fler lokala exempel på hur kommuner arbetar för att få fram bostäder till nyanlända.

Lundauppropet och Malmö stads samarbete med Refugees Welcome Sweden är två av de lokala exempel som lyfts fram i SKL´s idébank.

På Kommunförbundet Skåne pågår arbete med att samla en referensgrupp bestående av kommunrepresentanter, Räddningstjänst och Försäkringskassan för att diskutera regelverk och tolkningar, med avsikt att kunna vara ett stöd för kommunerna i arbetet med bostäder.

/Jenny Strand

Publicerad:

Skriv en kommentar