De nya kommuntalen för 2017

Nu är de nya kommuntalen för 2017 beslutade.

Länstalet angående antal anvisningar av nyanlända till Skåne under 2017 har reviderats från 3811 personer till 2793. Länsstyrelsens reviderade beslut om fördelningen av antalet anvisade till respektive kommun hittar ni här.

Publicerad:

Skriv en kommentar