Azita Shariati om ledarskap och integration – Välfärdskonferensen 2019

En av de föreläsare som besökte Välfärdskonferensen 2019 var Azita Shariati, VD för Sodexo AB. Hon bjöd på en inspirerande föreläsning om hur hennes egna erfarenheter av att komma till Sverige som 20-åring hjälpt henne förstå vilken typ av ledarskap som behövs för att se möjligheterna hos en individ. Integrationsarbete kräver mod och en förmåga att lägga gamla sanningar bakom sig. Denna insikt delade Azita Shariati med sig av i sin föreläsning om ledarskap och integration.

Azita Shariatis tankar kring förändringsarbete började med att hon upplevde att hon själv och de runt omkring henne var fyllda av känslan att de hade alla svar. De sätt de jobbat på innan var det som fungerade och så skulle det fortsätta. Hon började fråga sig: om vi vet allting, varför växer vi inte mer? Är vi verkligen öppna för förändring? Omvärlden förändras hela tiden – det är en del av vår vardag. Hur skapar vi då en nyfikenhet för det nya? Hur ser vi de möjligheter som det nya för med sig? Om vi har lärt oss att det okända är farligt, så måste vi lära oss igen, enligt Azita Shariati. Insikterna bidrog till en ändrad riktning för hennes eget företag. Denna nya riktning byggde på en ambition att skapa arbetsplatser som lägger grunden för människor att kunna leda sig själva och andra i förändring. Hon liknande processen med att flyga en luftballong och frågade publiken: varför har man med sig sand och vatten när man skulle kunna tro att luft är det enda som behövs? Jo, eftersom nya element är det som krävs för att byta riktning, och för att få oss att flyga högre.

Istället för att bara se utmaningar måste en ledare kunna se möjligheter. Med det följer också ett ansvar att hela tiden förklara för andra och sig själv varför man gör något. Azita Shariati oroades över en utveckling där människors kompetens och talang bortsågs från för att de inte passade i boxen som vi är vana att placera människor i. Hon delade med sig av det som räddade henne när hon kom till Sverige: språket, att få ett jobb och att någon trodde på henne. Föreståndaren på det första jobb hon fick såg inte var hon varit – bara vart hon var på väg. Det är så vi får Skåne och Sverige att växa enligt Azita Shariati.  En konstant föränderlig värld kräver en ny typ av ledarskap: självledarskap. Det handlar om att kunna förstå sin roll i ett samhälle, i en organisation och på ett företag. De ansvar ledare nu ställs inför kräver mer än tidigare, eftersom personen måste kunna bygga upp en vision som andra människor kan och vill jobba efter. Förändringsarbete kräver en ledare som kan förklara varför förändringen sker och vad det kan leda till. En central del för att få med sig så många som möjligt i ett effektivt integrationsarbete är därför att kunna förmedla hur viktig integration är – inte bara för individer utan för samhället i stort. Den offentliga sektorn spelar enligt henne en viktig roll eftersom de utmaningar vårat samhällsbygge står inför kräver förändring och en förmåga att tillvarata och utveckla människors kompetenser.

I tidigare intervjuer med Azita Shariati har hon pratat om att integration på företag handlar om att stärka företagets konkurrenskraft, tillväxt och kompetensförsörjning. Genom att utbilda sina anställda i mångfald och inkludering har ambitionen varit att jobba bort de fördomar och motstånd mot förändring som många omedvetet bär på. På så sätt kan man se individer utifrån deras kompetenser. Utöver Sodexos arbete med att utbilda sina chefer inom mångfald- och integrationsarbete har de haft fokus på rekryteringsprocessen, samt erbjudit praktikplatser för snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden.

Välfärdskonferensen arrangeras årligen av Kommunförbundet Skåne och riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i ledande ställning i Skåne. Fokus ligger på olika delar av vår välfärd, och de två dagarna syftar till att ge deltagarna nya perspektiv på vårat samhällsbygge. Kommunförbundet Skåne bjuder in både politiker och andra inspirerande föreläsare som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Välfärdskonferensen 2019 gav oss en utblick i vår omvärld och Azita Shariati gav oss en inblick i hur vi bäst tänker kring ledarskap och integration!

Publicerad:

Skriv en kommentar