Åstorps kommun kartlägger nyanländas boendeförhållanden

Förståelsen för nyanländas bosättning är en viktig del i arbetet för att kunna förbättra integrationen. I Åstorps kommun har en ökad inflyttning av nyanlända ägt rum. Med grund i detta har kommunen påbörjat en kartläggning av nyanländas bosättning i Åstorp med syftet att öka förståelsen för nyanländas bostadssituation, och att på lång sikt kunna bidra till en ökad livskvalitet för sina invånare. I detta gästinlägg på Integrationsbloggen berättar Linnea Tingne om kartläggningen.

Linnea Tingne, Åstorps kommun berättar:

Många nyanlända har valt Åstorps kommun som hemort. Den stora inflyttningen är en anledning till att tillgången på lediga bostäder i kommunen nu är begränsad. Åstorps kommun vill måna om sina kommuninvånare och deras livskvalité och därför har vi tagit beslut om att göra en kartläggning kring de nyanländas väg i kommunen, kopplat till deras boendesituation.

Denna kartläggning drivs av migrationsenheten i Åstorp. Arbetet pågår från januari till oktober 2018 och är både en intern samverkan mellan de olika delarna i Åstorps kommun som berörs – migrationsenheten, bildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen. Även samarbete och dialog med hyresvärdar kommer att ske i detta arbete. Arbetet är ett tydligt exempel på den förvaltningsövergripande arbetsmodell som Åstorps kommun har enats om att arbeta efter. Tanken är att även nyanlända själva ska få möjlighet att berätta om hur de upplever sina bostadsförhållanden.

Den kunskap som vi får fram under resans gång ska fungera som ett underlag så att vi kan ta fram strategier och arbetssätt kring nyanländas boende i kommunen.

De olika områden som vi förväntas att få mer kunskap inom är:

  • Hur ser nyanländas boendesituation ut, det vill säga bostadsyta, bostadens skick och lämplighet
  • Tillgång och tillträde till, samt användning av adress/ bostad. Här tittar vi på hur man hittar bostad och vilken typ av kontrakt som är tillgängliga för gruppen. Vi tittar också på genomströmning på adresser och flyttar över kommungränser
  • Hur påverkar boendesituationen möjligheterna att skaffa sig en bra tillvaro i kommunen?

I vår kartläggning ligger ett särskilt fokus på kvinnors och barns situation och boendeförhållanden.

Vi har en spännande resa framför oss där vår interna samverkan kommer att bli starkare och i slutändan så hoppas vi att detta kan bidra till en bättre livskvalité för våra nya kommuninvånare.

Vill du veta mer? 
Kontakta Linnea Tingne
linnea.tingne@astorp.se
0734-25 42 49

___________________________

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne.

Publicerad:

Skriv en kommentar