Nu går det att anmäla sig till Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bjuder under våren in till tre träffar kring strategiska frågor rörande nyanländas etablering och integration. Nu är anmälan till första träffen den 21 mars öppen. Temat är "Nya arbetssätt i etableringen".

Syftet med strategiskt forum är erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till personlig stimulans, inspiration och energi! Temana utgår från de önskemål som kommunerna har uttryckt i dialog med Kommunförbundet Skåne. Målgrupp är kommunala chefer och tjänstepersoner som arbetar strategiskt med uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända i samhället – vilket skulle kunna vara precis alla verksamheter i kommunerna! Anmäl dig här. Läs mer om strategiskt forum här.

Välkommen!

/Jenny Strand

Publicerad:

Skriv en kommentar