Skånes mötesplats för kommunala chefer och strateger kring integrationsfrågor

I dagarna är sista chansen för anmälan till höstens första strategiska forum för nyanländas etablering och integration. Forumet äger rum den 19 september i Lund med ett innehållsrikt program för inspiration och kunskap.

Spridningskonferens – lärdomar och skånska initiativ på integrationsområdet

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne är en mötesplats för kommunala chefer och strateger inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Den 19 september ligger fokus på spridning av lärdomar och skånska initiativ på integrationsområdet. Missa inte anmälan här senast den 4 september!

Innehåll:

Tillgång eller belastning? En rapport om etablering och integration i Skånes kommuner

Bred Kompetens i Skåne – Ett projekt för breddad rekrytering och ökad mångfald hos offentliga arbetsgivare

Presentation av Åstorp kommuns kartläggning av egenbosatta

Utvecklingsperspektiv från projektet BOSS – Bred Operativ och Strategisk samverkan – välj själv vad du vill veta mer om:

  • Brukarbaserad innovation och tjänstedesign
  • Horisontell kontra vertikal organisering för samverkan
  • Professionsbaserad kompetensutveckling
  • Innovationslabb för samhällsutmaningar

Nästa heldagskonferens Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration är den 15 november med fokus på utomeuropeiskt födda kvinnor på arbetsmarknaden. Mellan heldagskonferenserna ges möjlighet till uppföljande samtal och reflektion på Öppet forum dit du kommer med dina egna samtalsämnen – den 18 oktober kl 9-12 och den 12 december kl 9-12.

Välkommen!

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar