Dags för uppföljning: ”Värderingar och integration, del 2: GÖR”

Den 24 maj är det dags för strategiskt forum för nyanländas etablering och integration med uppföljning av temat "Värderingar och integration"- denna gång med fokus på att GÖRA, det vill säga HUR man kan arbeta med värderingar och integration. Mustafa Panshiri, högaktuell i samhällsdebatten inom integrationsområdet, är en av flera medverkande. Målgruppen är även denna gång bred - tjänstepersoner från Skånes kommuner oavsett yrkesroll och verksamhetsområde.

Mustafa Panshiri inleder Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration den 24 maj i Helsingborg med temat ”Värderingar och integration”. Den före detta polisen blev utsedd till årets folkbildare 2017, och har de senaste två åren hunnit besöka över 170 kommuner och träffat tusentals ensamkommande och nyanlända. Målet med dessa möten har varit att föra en dialog om vad det innebär att leva ett sekulärt och demokratiskt samhälle som Sverige. Mustafa har nyligen tillsammans med Jens Ganman släppt boken ”Det lilla landet som kunde”, där de tillsammans tar pulsen på den svenska integrationen. Är den världens bästa eller världens sämsta? Är Sverige norm eller extrem? Är vi goda eller onda? Hur gör man i andra länder?

Värderingar påverkar nästintill allt vi gör och kan beskrivas som drivkraften i våra val och handlingar – och har således en avgörande betydelse för framgångsrikt arbete med integration. Bi Puranen, generalsekreterare World Values Survey, föreläste på det strategiska forumet i mars om värderingar – del 1 ”TÄNK”, och menade att självinsikten kring värderingar, både hos dem som kommer till Sverige och hos oss som redan är här behöver öka. Det som vi i den svenska kontexten uppfattar som ”normalt” och självklart, är i själva verket väldigt extremt i jämförelse med de flesta andra i världen. Att förstå oss själva, den egna kulturen och kontexten, likväl som att förstå andra, är av vikt för att kunna agera och planera verksamhet som leder till önskat resultat. En viktig aspekt är att många av de människor som kommer till Sverige inte har några, eller dåliga, erfarenheter av en stat. Att förstå hur klanbaserade samhällen fungerar är en nödvändighet för effektiva integrationsinsatser.

Per Brinkemo, författare och journalist, beskrev i sin föreläsning på ovan nämnda forum, Sverige som ett lagbundet samhälle med en stark stat och starka institutioner. Samhället präglas av en hög tillit mellan människorna och tillit till staten. Våra sinnen är ”förstatligade” och vi planerar och bedriver verksamheter som om dem vi möter har samma erfarenhet. Men asylsökande kommer från relationella samhällen med låg tillit till staten och till människor utanför sin klan. Vi behöver bli skickligare på att förmedla till den som är nyanländ hur vårt system fungerar, för att förmå nyanlända att förstå abstraktionen stat och utsträcka sin tillit och lojalitet till detta opersonliga system. Det offentliga behöver i sina insatser använda brobyggare, arbeta mer relationellt och göra målgrupper till medskapare både i problemformulering och framtagande av insatser och på så sätt bygga tillit. Ett sätt är att använda ännu mer av civilsamhälle och föreningsliv som en del av nyanländas etableringsplaner.

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration arrangeras gemensamt av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne och är en mötesplats för chefer och strateger inom Skånes kommuners samtliga verksamhetsområden. Under våren 2018 fokuserar vi på värderingar och interkulturalitet och riktar oss då till en bredare målgrupp av yrkesroller i kommunerna. Utöver Mustafa Panshiri välkomnar vi den 24 maj föreläsare från Open Skåne, Somali information and business center, RSFI, ENIG – etablering för nyanlända i grupp, Bygga broar, SHK – samhälls- och hälsokommunikation, och Tillsammans för Dalby – helt vanliga människor organiserade i ett frivilligt integrationsnätverk.

Anmälan via LÄNK senast den 10 maj. Kostnadsfritt – välkommen!

Mer information jenny.strand@kfsk.se

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar