Möte med Försäkringskassan och Räddningstjänsten i maj

När Kommunförbundet Skåne i december bjöd in kommunerna för att identifiera de primära arbetsområdena under 2017 var bostadsförsörjningen ett av fyra områden som kom fram. Behov uttrycktes av att ha dialog med både aktörer som Försäkringskassa och Räddningstjänst.

Två möten är inplanerade och vi ser gärna att ha ytterligare en eller två kommuner med i samtalen. Hör därför gärna av er om ni önskar delta i dialogen till sofia.edward@kfsk.se.

Dialog med Försäkringskassan den 3 maj

Den 3 maj har Kommunförbundet Skåne bjudit in Camilla Bornudd, specialist på avdelningen nyanlända och arbetssökande område Syd Malmö samt enhetschef Helena Mathisson från Försäkringskassan till en mindre sittning med ett fåtal inbjudna kommuner. Mötet syftar till att tydligt identifiera vilka bostadslösningar som godkänner ersättning utifrån den förordning som gäller idag samt varför vissa lösningar godkänns av endast vissa handläggare.

Departementet som ansvarar för förordningen gällande bostadsersättning när nyanlända hyr ett eller flera rum i en lägenhet (Förordning 2010:407) har meddelat länsstyrelserna att de via bland annat SKL har fått tillräckligt med underlag för att se över förordningen. Förordningen har försvårat kommunernas arbete med att ordna bostadslösningar med rimlig ersättning till de personer som anvisas till kommunerna.

Dialog med Räddningstjänsten den 16 maj

Motsvarande möte kommer att hållas med representanter från Räddningstjänsten den 16 maj. Personer från Räddningstjänsten är inbjudna utifrån en geografisk spridning i Skåne. Mötet kommer särskilt fokusera på att identifiera kompetensbehov och välfungerande samverkansformer för spridning.

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar