Min väg till engagemang i Eslöv – integration genom fritid, lek och rekreation

I Eslöv finns över 200 föreningar. Hur ser vi till att Eslövsbor når fram till dessa, även nyanlända? Förvaltningen för Kultur och Fritid i Eslövs kommun ställde den frågan förra året och startade tillsammans med Rädda Barnen ett partnerskap där Skåneidrotten också ingår. I det här gästinlägget berättar Ibrahim Abou Alpha och Charlotta Andersson från Rädda Barnen om deras arbete med projektet "Min väg till engagemang i Eslöv", som finansieras av Länsstyrelsen Skåne samt Eslövs Kommun och Skåneidrotten.

Vi är två processledare från Rädda Barnen och vårt uppdrag är att underlätta för nyanlända barn och unga i Eslöv att komma in i föreningslivet. Vi ser att engagemang i föreningslivet är en självklar väg till integration i samhället i stort genom möjlighet till utökat socialt nätverk samt språkträning, vid sidan av förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Vi utgår från Barnkonventionens 31:a artikel: barnets rätt till fritid, lek och rekreation.

Vi har i vårt uppsökande arbete pratat med nyanlända i Eslöv om engagemang och fritid och många har uttryckt att de inte vet hur de ska hitta föreningarna. Eslöv har mycket att erbjuda men det nås inte ut till alla på ett enkelt sätt. Vi har varit i kontakt med många av föreningarna i Eslöv och det har varit öppna och tillmötesgående när vi har kommit med intresserade personer till dem. Vissa gånger har det varit långa köer för att börja vissa aktiviteter men alla föreningar vi har haft kontakt med har försökt lösa det på bästa sätt genom att föreslå andra alternativ. Flera föreningar har visat ett stort intresse för att skapa förutsättningar för att nyanlända barn och unga ska engagera sig och har föreslagit att minska medlems- eller träningsavgift för dem som inte har råd att betala.

Genom vårt arbete har vi upptäckt att det är svårt för många i vår målgrupp att stå för avgiften och att det finns få vägar att gå för att få stöd. Det går till exempel att söka bidrag hos frivilligorganisationer, men vi ser att detta inte ger förutsättningar för barn och unga att engagera sig i längden. Vi arbetar vidare för att skapa långsiktiga metoder och arbetssätt som kan närma målgruppen till föreningslivet, samt med att ta fram material till barn och deras familjer för att ge en tydligare bild av vägen till föreningsengagemang.

Hur ser arbetet ut i era kommuner för att hjälpa nyanlända barn och unga att komma in föreningslivet? Vill ni dela med er av det?

Kontakta Charlotta Andersson från Rädda Barnen
Processledare Min väg till engagemang i Eslöv
charlotta.andersson@rb.se

Publicerad:

Skriv en kommentar