Du och ditt boende – informationsfilmer för att stärka bosättningsprocessen

Du och ditt boende är en filmserie med fem korta informationsfilmer som riktar sig till personer som söker boende eller precis fått en bostad. Genom att digitalisera information om hur man söker bostad, och genom att se till att filmerna finns på fem olika språk ökar de tillgängligheten av information om hur man söker bostad. I det här gästinlägget berättar Jasmine Wahlström, integrationskoordinator på Svedala kommun, om deras arbete med att ta fram filmerna och hur de kan användas.

Samverkansprojekt

Filmerna är framtagna genom projektet Boskola genom film som avslutades januari 2019. Flera skånska kommuner arbetade med någon form av Boskola för att stärka bosättningsprocessen. I dialog med andra kommuner kunde vi se ett gemensamt behov av att digitalisera Boskolan och göra den mer tillgänglig.

Utifrån detta behov startade vi Boskola genom film. Projektet, som finansierades av Länsstyrelsen Skåne, projektleddes av Svedala kommun i samverkan med 11 skånska kommuner, bostadsbolag eller organisationer. Vi har samarbetat med samtliga samverkansparter genom att ta fram underlag till manus, önskemål om filmens utformning och diskussion om överenskommelse om spridning i kommunerna. Vi har även bjudit in till träffar med alla samverkansparter där vi delar med oss av hur vi använder oss av filmerna i de olika kommunerna.

Användandet av filmerna

I Svedala kommun använder vi oss av filmerna i flera olika forum, både i grupp och individuella möten. Alla nyanlända vuxna som kommer till Svedala kommun får ta del av Introduktionsmånaden, en insats som drivs av enheten Arbete och integration. Introduktionsmånaden innehåller informationsträffar om ekonomi, allmän information om Svedala kommun och Sverige samt bostadssök och bosättning. På träffen om bostadssök visas Du och ditt boende och personal bjuder även in till diskussion kopplat till filmerna. Vid behov bjuder vi även in till informationsträffar för de personer som inte gått Introduktionsmånaden. Ett exempel på detta är en träff där personal från enheten familj- och individsomsorg efterfrågade en informationsträff för ensamkommande ungdomar som snart behövde flytta ut från de kommunala stödboendena.

En gång i veckan erbjuder Arbete och integration Öppet Bostadssök. Dit kan de som är nya i Sverige och Svedala kommun få hjälp med att söka boende. Personal finns tillgänglig för praktiskt stöd i bostadssökandet. Vid Öppet bostadssök finns filmerna tillgängliga samt att de får ett visitkort med information om hur de kan titta på filmerna hemma eller visa det för någon annan.

Fokus på tillgänglighet

Det fanns ett stort behov att öka tillgängligheten av information kring bostadssök och allmänna regler kring bostad. För att fler skulle kunna ta del av information kring boendefrågor ville vi digitalisera Boskolan samt göra den tillgänglig på de vanligaste språk som nyanlända personer talar. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv fanns det ett stort behov av att ha information på olika språk och tillgängliga hemifrån då enbart en av föräldrarna kunde ta del av de fysiska träffarna.

Vi kan även se en vinst i att personer kan ”ta hem” informationen från Boskolan i form av filmer. Boskolan var tidigare upplagd som en lektion där deltagarna fick till sig mycket information vid ett och samma tillfälle. Genom kortare filmer med samma information blir det lättare för personen att ta till sig informationen i sin egen takt.

Det är öppet för alla att använda sig av filmerna i utbildningssyfte, både enskilt eller i grupp. Länk till filmerna hittar du här:
Du och ditt boende. 

Har du några frågor eller funderingar kring användandet av filmerna?  
Kontakta Jasmine Wahlström
Integrationskoordinator Svedala Kommun
jasmine.wahlstrom@svedala.se

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun?
Kontakta Clara Holmberg, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
clara.holmberg@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar