Vill du lyfta blicken?

Den 14 januari är sista ansökningsdag till European Migration Forum i Bryssel den 3-4 april – en dialogplattform om migration, asyl och integration. Ansökan är enkel och den om antas får både resa och logi betald. Integrationsbloggens inlägg handlar idag om European Migration Forum och European Week of Regions and Cities, som båda är potentiella arenor för Skånes kommuner att lyfta blicken och öka sin kunskap och delaktighet i EU-frågor.

Enligt en SOU-utredning som gjordes av professor Maria Strömvik på Lunds universitet under 2016, är kunskapen om EU och hur EU påverkar det dagliga arbetet i kommunerna väldigt låg, trots att, enligt en undersökning av SKL, hela 60% av kommunernas fullmäktiges dagordningar påverkas av EU:s lagstiftning och policyprocesser. Kommunförbundet Skånes ordförande Kent Mårtensson tog i augusti 2017 på Europaforum i Hässleholm ett handslag med EU-minister Ann Linde om att Kommunförbundet Skåne ska bidra till ökad delaktighet, kunskap och engagemang i EU-frågor bland förtroendevalda och tjänstepersoner. EU-information till kommunerna, inom Kommunförbundet Skånes egen organisation och i samverkan med externa organisationer har varit en prioriterad fråga under 2018 och fortsätter att vara det under 2019.

European Migration Forum

För European Migration Forum är temat 3-4 april 2019 ”From global to local governance of migration: How to ensure safe and regular pathways to the EU”. Forumet är en mötesplats för strategiska samtal mellan nästan 300 deltagare från fler än 120 organisationer inom civilsamhälle, privat sektor, europeiska institutioner samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Forumet har en stark interaktiv prägel med workshop som huvudsaklig arbetsform och arrangeras av EESK – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. EESK fungerar som rådgivare till Europaparlamentet, rådet och kommissionen och ser till att det civila samhällets åsikter kommer fram i Bryssel, ökar medvetenheten om EU-lagstiftningens konsekvenser i EU-medborgarnas dagliga liv, samt stödjer och stärker det civila samhället, både inom och utom EU. Ansök du också! Med förhoppning om att vi blir fler från Skåne på nästa års forum!

Mer inormation om European Migration Forum hittar du HÄR

Länk till ANMÄLAN

Länk till blogginlägg om årets European Migration Forum HÄR.

European Week of Regions and Cities

Tidigare under hösten åkte Kommunförbundet Skånes avdelning för lärande, arbetsliv och integration till Bryssel för att delta i European Week of Regions and Cities (EWRC). EWRC är ett årligen återkommande arrangemang (oktober), med fokus på den lokala och regionala nivåns betydelse för europeisk utveckling och styrning. Städer (kommuner) och regioner får under dagarna möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter inom olika verksamhetsområden, och med åren har det blivit en europeisk nätverksplattform för experter inom regional och lokal utveckling med över 6000 deltagare. En möjlighet för skånska kommuner att både delta och medverkan med exempel och frågeställningar från Skåne! Programmet för EWRC brukar bli klart i juli och då gäller det att bevaka seminarierna som släpps då, för att anmäla sig till de seminarier man helst vill gå på! Under 2019 hålls EWRC den 7-10 oktober, läs mer om EWRC HÄR.

 

Migranter, asylsökande, flyktingar och regional ekonomisk utveckling – ett av årets spännande seminarier på EWRC

Ett inspirerande och tankeväckande seminarium på årets EWRC var ”Migrants, asylum seekers, refugees and regional economic development”, som behandlade flyktinginvandringen i Europa – ett Europa med en allt större andel äldre befolkning där migration är en förutsättning för en fortsatt ekonomisk utveckling – oavsett vad vi tycker om migration. Andrés Rodriguez- Pose, Professor på London School of Economics, ser i migrationsdebatten två läger, ett där migrationen beskrivs som enbart positiv – ”ju fler, desto större mångfald, desto bättre utveckling och positiv ekonomisk utveckling”, och ett annat där migrationen uppfattas som enbart negativ – ”konflikt, tillitsbrist, segregation och lägre tillväxtkapacitet”. Andrés påpekade att debatten ofta förs på kort sikt ”Invandraren tar mitt jobb”, men att vi måste vidga vårt perspektiv till att långsiktigt se migrationens totala påverkan på samhället. Själv har han arbetat för att ta fram en matematisk modell för att mäta långsiktiga ekonomiska effekter av migrationsrelaterad befolkningsmångfald, med den stora historiska invandringen till USA som utgångspunkt. Hans slutsats är att höga nivåer av mångfald i befolkningen för hundra år sedan (USA) har en stor påverkan på samhällets utvecklingsnivå idag. De beslut vi fattar idag påverkar vår kapacitet för tillväxt och utveckling långsiktigt. Mångfalden berikar, men inte av sig själv – det krävs mänskliga mötesplatser för att skapa en ”melting pot” – denna nödvändiga ”melting pot” händer inte av sig själv – och just där ligger vår avgörande möjlighet att agera här och nu genom att skapa mötesplatser för en långsiktig positiv utveckling. Andrés avslutade med att reflektera över migration: ”Behöver vi migranter? Om vi tror att vi på något sätt kan styra migration… många av våra länder förlorar i befolkning – om vi tror att vi kan överleva på basis av den befolkning vi har behöver vi tänka om. Om 15 år i Spanien finns det en arbetare per pensionär. Min egen son tränas till att lämna landet.”

Roger Casale, generalsekreterare för nätverket/plattformen New Europeans gav ett engagerat perspektiv på migrationsfrågorna. Han är själv tidigare brittisk parlamentsledamot och arbetar nu för att säkerställa samsyn för en genomförbar, kunskapsbaserad, värderingsdriven asyl- och migrationspolicy i Europa. ”Om man ska kontrollera migration måste man kontrollera människors hjärtan och själ. Människor är i rörelse. Människor migrerar på grund av vad de kan bli – inte på grund av vad de är.” Det politiska ledarskapet i Europa behövs, liksom positiva migrationsnarrativ – men det är svårt för politiker att säga vad som behöver sägas och bli fortsatt valda. ”Områden som inte har migranter tycker ofta att migration är en stor risk, jag brukar säga till dem ’Gå ut och se om ni hittar en migrant’ – det gör de oftast inte”. Utan migranter kommer Europas befolkning att minska. Men vilket Europa vill Europa ha? Här ser bilderna olika ut i nordvästra Europa, Centraleuropa och Sydeuropa. Nordvästeuropa är öppnare för multi-kulturalism och härifrån behöver modellerna för framgångsrik integration komma, menar Roger. När det gäller vad som är den centrala frågan – migration eller avsaknad av politiskt ledarskap – så är det glasklart för Roger att det är avsaknaden av politiskt ledarskap som är problemet. Här har civilsamhälle tillsammans med myndigheter en viktig roll att fylla. Det handlar om Europas framtid. Vi måste utmana främlingsfientlighet och rasism. Vi behöver Europa och det finns ingen framtid för Europa om vi inte löser vårt gemensamma förhållningssätt till migration. Migration är nödvändig för vår framtida tillväxt och utveckling. För ett solidariskt Europa är antalet flyktingar inget problem. Det är en utmaning – inte en kris. Vi har en solidaritetskris i Europa, en politisk kris – inte en flyktingkris – och vi i Europa behöver påminna oss om vilka vi är. En slovakisk röst ur publiken hördes som reaktion ”Vi i Centraleuropa, i Östeuropa har en annan åsikt – vi väntade länge på fri rörlighet i Europa, men nu kan migranter röra sig fritt. Vi känner oss som andra klassens invånare i Europa. Vi har hög arbetslöshet men ingen bryr sig.” Roger Casale svarade med en vädjan om att se migration på längre sikt: ”Om du är bekymrad över arbetslöshet – stäng inte ute människor och möjligheter – migration kan vara en utvecklingskraft som driver ekonomisk tillväxt. Inkludera istället. Jag förstår hur du känner och att det är din erfarenhet, men kom ihåg att det finns andra sätt att se på det. Försök att se på det ur unga människors perspektiv – vilken värld är det som de vill ha i framtiden?”

Ytterligare ett seminarium var en presentation av projektet FIER – Fast-track Integration in European Regions. Projektet strävar efter att över nationsgränser utveckla metoder och strategier för en snabbare etablering av nyanlända och asylsökande på arbetsmarknaden, med ett särskilt fokus på kvinnor. Det huvudsakliga målet i projektet är att utveckla strategier för kompetensbedömning, utbildningsplaner och ett koncept för språkinlärning på arbetsplatser, för att i slutändan nå en snabb och lyckad integration. I projektet ingår 12 parter från Österrike, Belgien, Tyskland, Norge, Sverige och Turkiet. Parterna arbetar för gemensamt utbyte och utveckling av strategier för att stödja integration på arbetsmarknaden.

 
Utöver ovanstående, bjöd EWRC i år på många andra intressanta och inspirerande seminarier och gav nya perspektiv på kopplingen mellan Europa och regional och lokal utveckling. Vi på Kommunförbundet Skånes avdelning för Lärande, arbetsliv och integration kommer att vara på plats även 2019 och hoppas då få träffa fler skåningar i Bryssel.

Glöm nu inte anmälan till European Migration Forum senast den 14 januari!

Publicerad:

Skriv en kommentar