Kategori: Strategiskt forum

Region Dalarna på studiebesök i Skåne

Skånes strategiska forum för nyanländas etablering och integration bedrivs sedan 2017 som en mötesplats för i första hand kommunala chefer och strateger. Forumen utvärderades strax före jul med övervägande positiva resultat. Mer om detta i kommande

Publicerad: 6 februari, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Höstens strategiska forum – anmälan är öppen!

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne är en mötesplats för kommunala chefer och strateger inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne är arrangörer, i samarbete med skånska kommuner. Under våren

Publicerad: 18 juni, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Ibland blir det så svårt att prata om att vi låter bli

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bjuder in Bi Puranen och Per Brinkemo till vårens första strategiska forum för nyanländas etablering och integration. Bi Puranen är docent i ekonomisk historia, forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier och generalsekreterare vid

Publicerad: 1 februari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Vi måste våga lyfta och synliggöra nej-rösterna

Mötesplatsen var Stiftsgården Åkersberga i Höör, en ljuvligt vacker höstdag i september. Ett femtiotal tjänstepersoner från Skånes kommuner samlades för att nätverka och samtala om kommunikation och integration. Jenny Strand, integrationsstrateg, Kommunförbundet Skåne, och Tobias

Publicerad: 27 september, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Save the dates för höstens strategiska forum!

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till personlig stimulans, inspiration och energi! Temana utgår från de önskemål

Publicerad: 29 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Strategiskt forum om långsiktig strategi och organisation

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration anordnas av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne som en mötesplats för Skånes kommuner. Målgrupp är kommunala chefer och strateger inom uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända

Publicerad: 24 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kommunens roll i etableringsuppdraget

Ett 70-tal medverkade på premiären för Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration, som anordnades av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne i veckan. De inbjudna var kommunala chefer och strateger inom uppdrag som berörs av

Publicerad: 24 mars, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer