Kategori: Samverkan

Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i Skåne

Jenny Strand, strateg inom integration och arbetsmarknad på Kommunförbundet Skåne, och Tobias Hedkvist, näringslivsutvecklare på Region Skåne, bjöd tillsammans med projektet Bred Kompetens i Skåne in till konferensen ”Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i

Publicerad: 29 april, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Politikerdialog om mottagande av asylsökande och nyanlända

Temat för politikerdialogen är mottagande av asylsökande och nyanlända i Skåne. Läs mer via länkarna nedan och hjälp till med spridning av inbjudan i din kommun! Politikerdialog 23 april INBJUDAN: Inbjudan politikerdialog 23 april

Publicerad: 22 mars, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Region Dalarna på studiebesök i Skåne

Skånes strategiska forum för nyanländas etablering och integration bedrivs sedan 2017 som en mötesplats för i första hand kommunala chefer och strateger. Forumen utvärderades strax före jul med övervägande positiva resultat. Mer om detta i kommande

Publicerad: 6 februari, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kan vi prata om nyanländas värderingar?

Igår hölls ett informationsmöte för Skånes kommuner med anledning av möjligheten att delta i värderingsundersökningen. Bi Puranen, WVS, samt Fredrik Lundvall, Invandrarindex, var på plats för att svara på frågor och ge information om undersökningen.

Publicerad: 2 oktober, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

16 av 22 deltagare fick jobb genom M.I.N-modellen

”Ungdomar behöver olika saker. Vissa är motiverade men saknar rätt information, andra har rätt information men har tappat hoppet. Ytterligare någon har både motivation och rätt information men saknar nätverk.” Jag heter Abdi Hashi och

Publicerad: 30 augusti, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Skånes kommuner och riksdagsledamöter i dialog om arbetsmarknad och integration

Det var Kommunförbundet Skånes arbetsmarknadsråd och integrationsråd som träffade riksdagsledamöterna Kerstin Nilsson och Annelie Karlsson för dialog och informationsutbyte på arbetsmarknads- och integrationsområdena. Arbetsmarknadsrådet respektive integrationsrådet består av kommunrepresentanter (tjänstepersoner) från Skånes fyra ”hörn” och

Publicerad: 17 augusti, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Höstens strategiska forum – anmälan är öppen!

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration i Skåne är en mötesplats för kommunala chefer och strateger inom kommunens samtliga verksamhetsområden. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne är arrangörer, i samarbete med skånska kommuner. Under våren

Publicerad: 18 juni, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Näringslivets roll i integrationen

Integration är inget som vi kan överlåta enbart till en kommun eller myndighet. Det berör oss alla och vi behöver hjälpas åt att vara en del av lösningen. Näringslivsuppropet för Integration är en mötesplats i

Du är inte ensam

Den fjärde upplagan av European Migration Forum ägde rum i Bryssel den 6-7 mars. Forumet är en mötesplats för strategiska samtal mellan nästan 300 deltagare från fler än 120 organisationer inom civilsamhälle, privat sektor, europeiska

Publicerad: 12 mars, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Samverkan centralt i Skurups projekt med integrationscoach

Under ett av våra senaste samverkansmöten med Arbetsförmedlingen sa en av handläggarna: ”När samarbetet mellan Skurups kommun och Arbetsförmedlingens etableringshandläggare började fungera var när vi förstod på vilket sätt vi kunde ha användning för varandra”.