Kategori: Nyheter

Lärande, arbetsliv och integration på HR-Skåne

Dagen inleddes med temat ”Nyanländ och nyanställd” och tog sin utgångspunkt i SKL´s Agenda för integration och Skånes regionala utvecklingsstrategi (RUS). SKL´s agenda för integration lyfter fram kommunens roll som arbetsgivare som ett utvecklingsområde och

Publicerad: 15 maj, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kommuner i dialog med Försäkringskassan

Igår träffade tre kommuner Försäkringskassan hos Kommunförbundet Skåne i Lund. Mötet är en del av det prioriterade arbete under året som kommunerna identifierade på nätverksmöten i december där behov uttrycktes om fördjupad dialog med bland

Publicerad: 4 maj, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Möte med Försäkringskassan och Räddningstjänsten i maj

När Kommunförbundet Skåne i december bjöd in kommunerna för att identifiera de primära arbetsområdena under 2017 var bostadsförsörjningen ett av fyra områden som kom fram. Behov uttrycktes av att ha dialog med både aktörer som Försäkringskassa

Publicerad: 18 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Kurs i bostadshyra

När Kommunförbundet Skåne i december bjöd in kommunerna för att identifiera de primära arbetsområdena under 2017 var bostadsförsörjningen ett av fyra områden som kom fram. Behov beskrevs om kompetensutveckling kring avtals- och kontraktsskrivning där Kommunförbundet Skåne

Publicerad: 11 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Klart med tidsbegränsade bygglov

Syftet med den tillfälliga lagändringen är att göra det möjligt att använda tillfälliga bostäder som ett komplement till permanent byggande i de fall där bostadsbehovet inte kan lösas genom ordinarie plan- och bygglovsprocesser. Regeringen tror

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Nätverk för erfarenhetsutbyte bostadsförsörjning anvisade

Zandra Valencia, boendekoordinator från Sjöbo kommun efterfrågade under sin medverkan på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens efter intresserade för att sätta samman ett nätverk med särskilt fokus på erfarenhetsutbyte om bostadsförsörjning särskilt riktad mot de som anvisas till kommunerna.

Publicerad: 7 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens

Den 6 april deltog närmare 100 bostadsaktörer på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens i Malmö där majoriteten representerade kommunal sektor, bland annat politiker, allmännyttiga bolag, planerare och verksamma inom integrationsområdet. Under eftermiddagen lyftes särskilt exempel på arbete

Publicerad: 7 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Kommunens roll i etableringsuppdraget

Ett 70-tal medverkade på premiären för Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration, som anordnades av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne i veckan. De inbjudna var kommunala chefer och strateger inom uppdrag som berörs av

Publicerad: 24 mars, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Film Bo bra i Östra Göinge

Bra bosättning i Östra Göinge Östra Göinge kommun har genom Projektet Bra bosättning i Östra Göinge tagit fram informationsmaterial för att ge information riktad till nyanlända med syfte att stärka målgruppens kunskap om bostadsfrågor. Projektet

Publicerad: 10 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

De nya kommuntalen för 2017

Länstalet angående antal anvisningar av nyanlända till Skåne under 2017 har reviderats från 3811 personer till 2793. Länsstyrelsens reviderade beslut om fördelningen av antalet anvisade till respektive kommun hittar ni här.

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens 6 april

Vi står inför stora gemensamma utmaningar att lösa bostadsförsörjningen i Skåne. Flera grupper står redan idag utanför bostadsmarknaden. Kraven på kommunerna att ordna bostäder på kort sikt har dessutom ökat ytterligare sen anvisningslagen infördes förra året.

Publicerad: 1 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Exempel på initiativ för bostäder för nyanlända

Lundauppropet och Malmö stads samarbete med Refugees Welcome Sweden är två av de lokala exempel som lyfts fram i SKL´s idébank. På Kommunförbundet Skåne pågår arbete med att samla en referensgrupp bestående av kommunrepresentanter, Räddningstjänst och Försäkringskassan för att

Publicerad: 24 februari, 2017

Läs mer

Kommunernas roll som inkluderande arbetsgivare

Kommunförbundet Skåne fick vara med när landshövding Anneli Hulthén i fredags (17 feb 2017) bjöd in chefer och ansvariga från fler än 20 statliga myndigheter i Skåne, för ett dialogmöte om moderna beredskapsjobb. Bland myndigheterna fanns bland andra Tullverket,

Publicerad: 20 februari, 2017

Läs mer

Välkommen till integrationsbloggen!

Genom bloggen vill vi också dela med oss av information och inspiration som kan vara av värde för dig som på olika sätt arbetar med mottagande av nyanlända, ensamkommande barn och ungdomar, samt övergripande med integrationsfrågor.

Publicerad: 13 februari, 2017

Läs mer