Kategori: Nyheter

Skånerapporten om nyanländas värderingar presenterades

Bi Puranen och Institutet för framtidsstudier fick under 2018 ett regeringsuppdrag att undersöka migranters värderingar. World Values Survey genomförs sedan 1981 och är världens största studie om människors värderingar. Ett problem med denna undersökning är

Publicerad: 29 augusti, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Frigörande och normbrytande med kortutbildade nyanlända kvinnor

Peter och Diana berättar: Pilotprojektet i Ystads kommun riktade sig till kortutbildade kvinnor som läser SFI på studieväg 1 och bestod av en serie medskapande, normbrytande och frigörande aktiviteter. Insatsen sträckte sig över perioden mars-juni.

Publicerad: 2 juli, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Framtidens migration till Europa

Det är svårt att prata om migration i EU I början av 2000-talet var migration inte på den politiska agendan i EU, även om behovet av att ta fram gemensamma regelverk på migrationsområdet hade aktualiserats

Publicerad: 2 maj, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i Skåne

Jenny Strand, strateg inom integration och arbetsmarknad på Kommunförbundet Skåne, och Tobias Hedkvist, näringslivsutvecklare på Region Skåne, bjöd tillsammans med projektet Bred Kompetens i Skåne in till konferensen ”Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i

Publicerad: 29 april, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Ännu mer glöd, passion och lek i integrationsprocessen

I början av mars var det dags för uppföljning av den uppskattade utbildningen i Fire-works och Playfulness som hölls i Lund i maj 2018. Uppföljningen anordnades i Stockholm och från Skåne deltog Johan Hjälm, arbetsmarknadssekreterare

Publicerad: 1 april, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Politikerdialog om mottagande av asylsökande och nyanlända

Temat för politikerdialogen är mottagande av asylsökande och nyanlända i Skåne. Läs mer via länkarna nedan och hjälp till med spridning av inbjudan i din kommun! Politikerdialog 23 april INBJUDAN: Inbjudan politikerdialog 23 april

Publicerad: 22 mars, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

”Hur kan vi mötas över kulturgränser?”

Under 2017 startade vi, med Hässleholms kommun som projektägare projekt KINO, som delfinansierats via svenska Esf-rådet. De kommunanställda deltagarna kom även från Bromölla, Höör, Kristianstad, Perstorp och Älmhult. Nu närmar vi oss slutet och kommer

Publicerad: 22 januari, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Civilsamhällets betydelse för integration

Ska vi verkligen jobba med integration? – Det ska vi absolut göra. Men vad är integration? Vad menar vi med begreppet? Livliga diskussioner pågår just nu kring integration och hur vi kan jobba för att

Kan vi prata om nyanländas värderingar?

Igår hölls ett informationsmöte för Skånes kommuner med anledning av möjligheten att delta i värderingsundersökningen. Bi Puranen, WVS, samt Fredrik Lundvall, Invandrarindex, var på plats för att svara på frågor och ge information om undersökningen.

Publicerad: 2 oktober, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer