Kategori: Jämställdhet

Skånerapporten om nyanländas värderingar presenterades

Bi Puranen och Institutet för framtidsstudier fick under 2018 ett regeringsuppdrag att undersöka migranters värderingar. World Values Survey genomförs sedan 1981 och är världens största studie om människors värderingar. Ett problem med denna undersökning är

Publicerad: 29 augusti, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Frigörande och normbrytande med kortutbildade nyanlända kvinnor

Peter och Diana berättar: Pilotprojektet i Ystads kommun riktade sig till kortutbildade kvinnor som läser SFI på studieväg 1 och bestod av en serie medskapande, normbrytande och frigörande aktiviteter. Insatsen sträckte sig över perioden mars-juni.

Publicerad: 2 juli, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Kan vi prata om nyanländas värderingar?

Igår hölls ett informationsmöte för Skånes kommuner med anledning av möjligheten att delta i värderingsundersökningen. Bi Puranen, WVS, samt Fredrik Lundvall, Invandrarindex, var på plats för att svara på frågor och ge information om undersökningen.

Publicerad: 2 oktober, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Nyanlända kvinnors potential i fokus

Enligt arbetsförmedlingens årsredovisning för 2017 var sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor 62,9%, att jämföra med gruppen utrikesfödda män där 70,9% var sysselsatta, och inrikes födda kvinnor som var sysselsatta till 80,8%. Utrikes födda kvinnor är