Kategori: Gästblogg

”Hur kan vi mötas över kulturgränser?”

Under 2017 startade vi, med Hässleholms kommun som projektägare projekt KINO, som delfinansierats via svenska Esf-rådet. De kommunanställda deltagarna kom även från Bromölla, Höör, Kristianstad, Perstorp och Älmhult. Nu närmar vi oss slutet och kommer

Publicerad: 22 januari, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

16 av 22 deltagare fick jobb genom M.I.N-modellen

”Ungdomar behöver olika saker. Vissa är motiverade men saknar rätt information, andra har rätt information men har tappat hoppet. Ytterligare någon har både motivation och rätt information men saknar nätverk.” Jag heter Abdi Hashi och

Publicerad: 30 augusti, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Hur vänder man en bostadskris?

När bosättningslagen infördes våren 2016 innebar det en stor utmaning för Lunds kommun. Med ett stort och växande universitet har Lund sedan länge utmärkt sig som en studentstad med extrem bostadsbrist. Detta har bland annat

Näringslivets roll i integrationen

Integration är inget som vi kan överlåta enbart till en kommun eller myndighet. Det berör oss alla och vi behöver hjälpas åt att vara en del av lösningen. Näringslivsuppropet för Integration är en mötesplats i

Samverkan centralt i Skurups projekt med integrationscoach

Under ett av våra senaste samverkansmöten med Arbetsförmedlingen sa en av handläggarna: ”När samarbetet mellan Skurups kommun och Arbetsförmedlingens etableringshandläggare började fungera var när vi förstod på vilket sätt vi kunde ha användning för varandra”.

ENA – Örkelljungas satsning för en stärkt etablering

Arbetsmarknadsenheten vill i projekt ENA stärka etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Tydligare koppling till individens och arbetsgivarens behov genom noggrann kartläggning av arbetsplatser, individens resurser, rusta och förbereda individen inför anställning men framförallt följa upp

Publicerad: 23 februari, 2018

Läs mer

Trelleborgsmodellen – från rebell till modell

Trelleborgsmodellens veckobrev är en del i ett projekt som syftar till att sprida Trelleborgs kommuns arbets- och förhållningssätt i frågor som rör arbetsmarknad, etablering och försörjningsstöd. Veckobrevet började som ett veckoutskick till deltagarna i de kommuner

Publicerad: 3 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Rättighetskartläggningen i Klippans kommun

Under våren 2017 tog man för första gången ett helhetsgrepp om frågor som rör inkludering och antidiskriminering i Klippans kommun genom att göra en rättighetskartläggning av kommunen. Syftet med kartläggningen var att få koll på

RSFI – integration på riktigt?

När vi tittade på forskningen, förstod vi att det är en hel del som inte fungerar i det svenska systemet. Andraspråksforskningen visar till exempel att det tar 3-5 år att få ett enkelt vardagsspråk. Du

Publicerad: 10 november, 2017

Läs mer