Kategori: Arbete

Frigörande och normbrytande med kortutbildade nyanlända kvinnor

Peter och Diana berättar: Pilotprojektet i Ystads kommun riktade sig till kortutbildade kvinnor som läser SFI på studieväg 1 och bestod av en serie medskapande, normbrytande och frigörande aktiviteter. Insatsen sträckte sig över perioden mars-juni.

Publicerad: 2 juli, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i Skåne

Jenny Strand, strateg inom integration och arbetsmarknad på Kommunförbundet Skåne, och Tobias Hedkvist, näringslivsutvecklare på Region Skåne, bjöd tillsammans med projektet Bred Kompetens i Skåne in till konferensen ”Breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning i

Publicerad: 29 april, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

16 av 22 deltagare fick jobb genom M.I.N-modellen

”Ungdomar behöver olika saker. Vissa är motiverade men saknar rätt information, andra har rätt information men har tappat hoppet. Ytterligare någon har både motivation och rätt information men saknar nätverk.” Jag heter Abdi Hashi och

Publicerad: 30 augusti, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Skånes kommuner och riksdagsledamöter i dialog om arbetsmarknad och integration

Det var Kommunförbundet Skånes arbetsmarknadsråd och integrationsråd som träffade riksdagsledamöterna Kerstin Nilsson och Annelie Karlsson för dialog och informationsutbyte på arbetsmarknads- och integrationsområdena. Arbetsmarknadsrådet respektive integrationsrådet består av kommunrepresentanter (tjänstepersoner) från Skånes fyra ”hörn” och

Publicerad: 17 augusti, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Nyanlända kvinnors potential i fokus

Enligt arbetsförmedlingens årsredovisning för 2017 var sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor 62,9%, att jämföra med gruppen utrikesfödda män där 70,9% var sysselsatta, och inrikes födda kvinnor som var sysselsatta till 80,8%. Utrikes födda kvinnor är

Näringslivets roll i integrationen

Integration är inget som vi kan överlåta enbart till en kommun eller myndighet. Det berör oss alla och vi behöver hjälpas åt att vara en del av lösningen. Näringslivsuppropet för Integration är en mötesplats i

Samverkan centralt i Skurups projekt med integrationscoach

Under ett av våra senaste samverkansmöten med Arbetsförmedlingen sa en av handläggarna: ”När samarbetet mellan Skurups kommun och Arbetsförmedlingens etableringshandläggare började fungera var när vi förstod på vilket sätt vi kunde ha användning för varandra”.

ENA – Örkelljungas satsning för en stärkt etablering

Arbetsmarknadsenheten vill i projekt ENA stärka etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Tydligare koppling till individens och arbetsgivarens behov genom noggrann kartläggning av arbetsplatser, individens resurser, rusta och förbereda individen inför anställning men framförallt följa upp

Publicerad: 23 februari, 2018

Läs mer

Trelleborgsmodellen – från rebell till modell

Trelleborgsmodellens veckobrev är en del i ett projekt som syftar till att sprida Trelleborgs kommuns arbets- och förhållningssätt i frågor som rör arbetsmarknad, etablering och försörjningsstöd. Veckobrevet började som ett veckoutskick till deltagarna i de kommuner

Publicerad: 3 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Den stora potentialen på arbetsmarknaden

I förra veckan samlades representanter från Bjuv, Eslöv och Helsingborgs kommuner tillsammans med Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne för att planera för inspirations- och informationstillfället den 9 februari 2018 med titeln ”Familjecentraler som arena för språk

Publicerad: 20 december, 2017

Läs mer