Växtplats Rosengård skapar arbetstillfällen för nyanlända och utrikesfödda

Växtplats Rosengård drivs av Botildenborg och jobbar med att bygga broar mellan nyanlända och arbetsgivare. Genom arbetsträning, praktikmatchning och stöttning av arbetsplatser har arbetet resulterat i anställning för många av de personer som deltagit i projektet. I det här gästinlägget från Botildenborg får vi reda på mer om Växtplats Rosengård och får även höra vad deltagare, företag och handledare har att säga om projektet.

Botildenborg  är ett innovationscenter med syfte att förbättra världen. Huset Botildenborg ligger lummigt inbäddat utmed inre Ringvägen i Malmö, som ett nav mellan Västra Skrävlinge kyrka, Islamic Center och bostadsområdena Rosengård och Almgården. Botildenborg bidrar till ett inkluderande samhälle som värnar allas möjlighet till en socialt hållbar framtid. Vi arbetar i projektform mot olika målgrupper. I arbetet samarbetar vi med företag, myndigheter, ideella organisationer och enskilda. Botildenborg har dessutom blivit utnämnt till ett av Nordens 20 främsta företag kring hållbarhet med fokus på mångfald. 

Ett av de projekt som vi på Botildenborg är mest stolta över är Växtplats Rosengård. Projektet Växtplats Rosengårds mål är att skapa arbete för nyanlända och utrikesfödda personer. Projektet ger deltagarna arbetsträning inom kök- och restaurang, bygg, odling och fastighetsservice samt matchar deltagare med praktik på företag med uttalat mål att anställa nya medarbetare. Några av företagen som deltar i projektet är Skanska, Veidekke, Clarion Hotell, Prolog och Victoria Park och BoKlok.

Det här är jätteviktiga frågor för Skanska. Ska vi leva och verka i den världen som är nu, så behöver vi följa med i vad som händer i världen och anpassa oss. Det kommer in människor med annorlunda bakgrund, erfarenheter och kultur. Det berikar företaget.
Amanda Modig, Arbetsledare Skanska

Växtplats Rosengårds deltagare får 10 veckors praktisk och teoretisk arbetsförberedelse i Botildenborg. Där lär deltagarna sig mer om svensk arbetsmarknad, svenska lagar och regler, men även om kultur och sociala koder. Efter avslutad arbetsplatsförberedelse genomför deltagarna 12 veckors arbetsplatsförlagd praktik, och under den tiden stöttar projektet både deltagare och arbetsplatsen.

Växtplats Rosengård har hittills bidragit till att ge över 200 deltagare arbetsförberedande träning. Hälften av dessa har blivit matchade mot en lämplig praktikplats, och över 50 har fått anställning efter praktiken. Hos våra samarbetspartners, företagen, har projektet bidragit till att personal och handledare i att arbeta med mångfald och motverka diskriminering.

Jag mår jättebra och är glad. Jag får jobb här på Skanska vilket är jättebra, eftersom det är svårt att få jobb i Sverige när man precis har kommit hit.
Ghiyat Ziada, deltagare i Växtplats Rosengård

Man märker att Ghiyat har hållit på med armering och betong i Syrien. I början var språket lite av en svårighet, men vi lär oss. Efter två dagar kändes det som vi hade jobbat ihop i fem år.
Glenn Nilsson, handledare på Skanska

Utöver Växtplats Rosengård driver vi många andra projekt, alla med målet att verka för:

  • Arbete – Botildenborg ska bidra till att arbetstillfällen, främja entreprenörskap, hjälpa människor ut i arbetslivet och företag att hitta nya medarbetare.
  • Vänskap – Botildenborg ska bidra till vänskap mellan olika grupper i samhället för att öka empati, nätverk och engagemang mellan olika grupper.
  • Hopp – Alla som kommer till Botildenborg – gammal som ung, företag som privatpersoner – ska känna den positiva kraft och alla möjligheter som finns.

Vi på Botildenborg ser fram emot att fortsätta arbeta med denna frågan och utveckla vårt arbete med att få nyanlända och utrikesfödda i arbete.

Det roligaste med det här projektet har varit att öppna dörrar och fungera som en bro mellan deltagare, myndigheter och arbetsgivare. Att så många av våra deltagare har fått jobb efter praktiken är såklart en härlig känsla!
Anna Geite, projektledare för Växtplats Rosengård

Projektet Växtplats Rosengård leds av Botildenborg i samarbete med Arbetsförmedlingen, Malmö stad, SLU Alnarp och näringsliv. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden.

För frågor eller funderingar kontakta:
Anna Geite
Projektledare Växtplats Rosengård
anna.geite@botildenborg.se
0763 10 06 69

Publicerad:

Skriv en kommentar