Skånes kommuner och riksdagsledamöter i dialog om arbetsmarknad och integration

Strax före sommaren träffade tjänstepersoner från Skånes kommuner skånska riksdagsledamöter i arbetsmarknads- och socialförsäkringsutskottet för dialog om arbetsmarknads-, etablerings- och integrationsfrågor. Mötet var en del i den pågående dialogen mellan skånska riksdagsledamöter och Kommunförbundet Skåne. Ta del av reflektioner och dokumentation på Integrationsbloggen - bland annat om nationell kompetensförsörjningsplan, gränshinder och mottagandeutredningen.

Det var Kommunförbundet Skånes arbetsmarknadsråd och integrationsråd som träffade riksdagsledamöterna Kerstin Nilsson och Annelie Karlsson för dialog och informationsutbyte på arbetsmarknads- och integrationsområdena. Arbetsmarknadsrådet respektive integrationsrådet består av kommunrepresentanter (tjänstepersoner) från Skånes fyra ”hörn” och båda råden träffas regelbundet på Kommunförbundet Skåne. Dialogen med riksdagsledamöterna startade kring systemfel i mottagande och etablering av nyanlända, men har nu utökats till att omfatta såväl integrations- som arbetsmarknadsfrågor.

”Nyanländas etablering kräver att både kommuner och Arbetsförmedlingen med flera har handlingsinriktade medarbetare som kan vara kreativa och arbeta i gråzoner och mellanrum mellan respektive organisationers uppdrag.”                         

Citat från mötesdeltagare

Läs mer om dialogmötet via länken: 180521 Dialogmöte riksdag och kommuner

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar