Aktiv matchning, kunskap och samverkan – framgångskoncept för Östra Göinge

Projektet Goinge Forward – En väg in är ett arbetsmarknadsprojekt som Östra Göinge kommun drivit sedan 2016 med hjälp av medel från Europeiska socialfonden. Målgruppen för projektet har varit utrikes födda som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Genom ett arbetssätt grundat i att bygga kunskap och bygga broar har projektet lyckats nå sina uppsatta mål. I det här gästinlägget berättar Åsa Linné, arbetsmarknadschef och projektledare om hur vägen dit har sett ut.

Projektet hade sin utgångspunkt i en förstudie som Östra Göinge kommun genomförde tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med syfte att hitta bättre former för samverkan. Förstudien visade på ett stort behov av att förbättra samverkan mellan ansvariga myndigheter och mellan myndigheter och andra aktörer, särskilt kring människor med en sammansatt problematik.

I projektet har ett nytt sätt att samverka praktiserats, med fokus på specifika behov hos enskilda deltagare. Personalen från de samverkande myndigheterna har fungerat som ett sammansvetsat team runt deltagaren med utgångspunkt i dennes specifika förutsättningar och möjligheter.

Ett resultat som slog uppsatta mål

Goinge Forward har haft totalt 246 deltagare sedan projektets start. Av dessa har drygt 100 personer gått vidare i arbete och nästan 40 till studier. I relation till projektmålet som sattes 2016 – att minst 20 procent av deltagarna efter medverkan skulle gå vidare till arbete, studier eller annan sysselsättning – är det ett fantastiskt bra resultat.

Åsa Linné, arbetsmarknadschef och projektledare berättar vidare:
– Innan projektet startade fanns det ingen utbredd plattform för arbetsmarknadsfrågor i Östra Göinge kommun. Tack vare projektet har samarbetsformer och ett framgångsrikt arbetssätt vuxit fram som vi nu tar med oss i den nybildade arbetsmarknadsenheten.

Röster från deltagare 

Vid projektets avslutningskonferens den 20 mars berättade tre av deltagarna om sina upplevelser. En av dem är Nadie, som genom projektet byggt på sina kunskaper och idag både arbetar som extra resurs i grundskolan och studerar:

Nadie, en av projektdeltagarna, berättade om sin resa under avslutningskonferensen den 20 mars. På bilden tillsammans med Dheya Kadhem, Arbetsmarknadsenheten.

– Det har varit svårt att komma till Sverige som vuxen. Man börjar om på noll i ett nytt land och med ett helt nytt språk. När jag hörde talas om Goinge Forward, som skulle hjälpa till med min svenska och att söka jobb, sa jag till min handläggare på Arbetsförmedlingen att där vill jag vara med. Det är det absolut bästa jag kunde ha gjort, för det har lett till att jag idag har ett jobb. Det har hela tiden känts att personalen i Goinge Forward har sett till vad som är viktigt för oss, var och en.

En annan deltagare är Moneeb, som kom till Sverige med utbildning och lång arbetslivserfarenhet från sitt hemland:
– Jag kom hit och kände mig trygg i att jag hade en bra engelska som jag använt i 14 år i mitt arbete. Plötsligt var det inte tillräckligt och det tog tid innan jag förstod att jag var tvungen att jobba med min svenska för att bli attraktiv på svenska arbetsmarknaden. Handledarna på Goinge Forward har varit ett stort stöd och idag har jag jobb som projektledare på kommunens avdelning Digital utveckling.

– Det är viktigt att inte bara se till generella insatser, utan att hjälpa alla deltagare individuellt efter hans eller hennes specifika behov, berättar Dheya Kardhem som är en av handledarna på Arbetsmarknadsenheten.

Samarbetspartners 

Viktiga samverkanspartners har varit Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Allt möjligt verkstaden i Broby, Lantbrukarnas Riksförbund, Göinge Näringsliv, Queenia, Glimåkra folkhögskola och Region Skåne.

Projektet avslutades den 20 mars med en konferens där resultatet presenterades och deltagarna fick berätta om sin väg till arbete och studier.

________________________

Vill du veta mer?

Kontakta Åsa Linné
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
asa.linne@ostragoinge.se

__________________________

Vill ni berätta om integrationsarbetet i er kommun?
Kontakta Clara Holmberg, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne
clara.holmberg@kfsk.se

 

Publicerad:

Skriv en kommentar