16 av 22 deltagare fick jobb genom M.I.N-modellen

I integrationsbloggens gästinlägg berättar Abdi Hashi om fina resultat i Lomma kommun med M.I.N-modellen - motivation, information och nätverk. Hårt arbete, med coachning av såväl ungdomar som arbetsgivare, ligger bakom de goda resultaten.

”Ungdomar behöver olika saker. Vissa är motiverade men saknar rätt information, andra har rätt information men har tappat hoppet. Ytterligare någon har både motivation och rätt information men saknar nätverk.”

Jag heter Abdi Hashi och jobbar i Lomma kommun som ungdomscoach. Jag har jobbat med ensamkommande ungdomar i snart 10 år och har en god förståelse för målgruppen. Min passion är att arbeta med frågor som rör inkludering och motivationsarbete. 2017 startade jag ett projekt, med målsättningen att tänka nytt kring hur man kan integrera ungdomar och få dem att nå självförsörjning. Jag upplevde att man ofta missar att ta tillvara på ungdomens egen inre motivation – denna ville jag ta till vara på.

Jag utformade en modell, M.I.N, som står för Motivation, Information och Nätverk. Den går ut på att jag först kartlägger vad som motiverar ungdomen. Det kan till exempel vara att bli självförsörjande, spara pengar till körkort eller bara få en fot in i arbetslivet. Efter detta ger jag information om hur de kan nå sitt mål. Ofta innefattar målet också att man är tvungen att utöka sitt nätverk. Därför fokuserar jag på att lära ungdomen att nätverka.

Målet var Självförsörjande och självständig. Sammanfattningsvis har 16 av 22 deltagare fått jobb genom M.I. N-modellen. Utöver vinningarna för ungdomen i form av självständighet och känslan av sammanhang, är också samhället en stor vinnare då dessa ungdomar inte är i behov av ekonomiskt bistånd.

Jag har sett ungdomar med låg självkänsla, genomföra M.I.N-modellen, och gå stärkta ur den med nyvunnet hopp om framtiden. Därför tror jag starkt på modellen och dess förmåga att lyfta fram det bästa hos individen!

______________________________

Abdi och Lomma kommun söker samarbetspartners!

Abdi söker kommuner/samarbetspartners som är intresserade av att i projektsamverkan arbeta med och utveckla M.I.N-modellen och stärka ungdomars etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Abdirisak Hashi, coach Lomma Kommun, Socialförvaltningen
Tel 073-3411209 och mejl Abdirisak.Hashi@lomma.se

______________________________

Vill du berätta om integrationsarbetet i din kommun?
Kontakta Klara Persson, studentmedarbetare på Kommunförbundet Skåne klara.persson@kfsk.se

Genom att dela erfarenheter kan vi öka kunskapen och bidra till ett starkare Skåne

 

Publicerad:

Sidansvarig

Jenny Strand

Skriv en kommentar