Utveckling av mottagandet av nyanlända barn och deras vårdnadshavare i Skåne

Organisationerna inom RÖK, den regionala samverkan för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering, vill stärka barnperspektivet i samverkan och mottagandet. Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne har därför gått samman i att initiera utvecklingsuppdraget och Lovisa

Publicerad: 15 november, 2019

Läs mer