Skånerapporten om nyanländas värderingar presenterades

Bi Puranen och Institutet för framtidsstudier fick under 2018 ett regeringsuppdrag att undersöka migranters värderingar. World Values Survey genomförs sedan 1981 och är världens största studie om människors värderingar. Ett problem med denna undersökning är

Publicerad: 29 augusti, 2019Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer