Arkiv: 2018

Hur vänder man en bostadskris?

När bosättningslagen infördes våren 2016 innebar det en stor utmaning för Lunds kommun. Med ett stort och växande universitet har Lund sedan länge utmärkt sig som en studentstad med extrem bostadsbrist. Detta har bland annat

Näringslivets roll i integrationen

Integration är inget som vi kan överlåta enbart till en kommun eller myndighet. Det berör oss alla och vi behöver hjälpas åt att vara en del av lösningen. Näringslivsuppropet för Integration är en mötesplats i

Nyanlända ges en röst med invandrarindex

Bristen på information om nyanlända invandrares erfarenheter av mottagning och integration ledde till att invandrarindex skapades 2014, med syftet att ge nya svenskar en röst som inte funnits tidigare. Tanken är att kartläggningen av nyanländas

Du är inte ensam

Den fjärde upplagan av European Migration Forum ägde rum i Bryssel den 6-7 mars. Forumet är en mötesplats för strategiska samtal mellan nästan 300 deltagare från fler än 120 organisationer inom civilsamhälle, privat sektor, europeiska

Publicerad: 12 mars, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Samverkan centralt i Skurups projekt med integrationscoach

Under ett av våra senaste samverkansmöten med Arbetsförmedlingen sa en av handläggarna: ”När samarbetet mellan Skurups kommun och Arbetsförmedlingens etableringshandläggare började fungera var när vi förstod på vilket sätt vi kunde ha användning för varandra”.

ENA – Örkelljungas satsning för en stärkt etablering

Arbetsmarknadsenheten vill i projekt ENA stärka etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Tydligare koppling till individens och arbetsgivarens behov genom noggrann kartläggning av arbetsplatser, individens resurser, rusta och förbereda individen inför anställning men framförallt följa upp

Publicerad: 23 februari, 2018

Läs mer

Ibland blir det så svårt att prata om att vi låter bli

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne bjuder in Bi Puranen och Per Brinkemo till vårens första strategiska forum för nyanländas etablering och integration. Bi Puranen är docent i ekonomisk historia, forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier och generalsekreterare vid

Publicerad: 1 februari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Trelleborgsmodellen – från rebell till modell

Trelleborgsmodellens veckobrev är en del i ett projekt som syftar till att sprida Trelleborgs kommuns arbets- och förhållningssätt i frågor som rör arbetsmarknad, etablering och försörjningsstöd. Veckobrevet började som ett veckoutskick till deltagarna i de kommuner

Publicerad: 3 januari, 2018Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer